INTPOLSEC Uluslararası Güvenlik Kongresi
  International Security Convention
  Malatya
  5-6.EYLÜL,2022
     
KATEGORİ  
Multidisipliner
YER   Malatya
TARİH   5-6.EYLÜL.2022
DÜZENLEYEN KURULUŞ   Uluslararası Politika ve Güvenlik Çalışmaları Derneği

ETKİNLİK MERKEZİ   İnönü Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi
ORGANİZATÖR KURULUŞ  
ETKİNLİK WEB SAYFASI   intpolseccongress.com/
DAVET KONAKLAMA LİNKLER İLETİŞİM
Günümüzde güvenlik kavramı hızlı bir değişim ve meydan okuma ile karşı karşıyadır. Her ne kadar bazıları tarafından “kriz” olarak tanımlansa da bu süreç hem küresel düzeyde, hem de uluslar düzeyinde pragmatik değişimlerin önünü açabilecek fırsatlar da içermektedir. Özellikle pandemi sonrası yapılan tartışmalar, alınan tedbirler ve pandeminin doğası gereği güvenliğin disiplinlerarası bir yaklaşımla ele alınması gereği ortaya çıkmıştır Gelişen teknolojilerin güvenlik alanına yansımaları ve küresel boyuttaki iklim değişikliği, ekonomik krizler, siyasal değişimler ve göç gibi küresel boyutta yansımaları olan sorunlar güvenlik çalışmalarının odaklanması gereken sorunları da şekillendirmektedir. Bu tür gelişmeler, uluslararası siyasette olduğu gibi güvenlik çalışmaları alanında da tartışmaların farklı boyutlarda ele alınmasına yol açmaktadır. Biz de dünyadaki uluslararası siyaset ve güvenlik çalışmaları alanlarını yakından ilgilendiren gelişmeleri ve bu gelişmelere paralel olarak yürütülen bilimsel tartışmaları ele alacak şekilde bu yılki kongremizin ana temalarını belirledik.

Bu bağlamda, kongrede son dönemde tartışmaların odağına oturan hakikat sonrası çağda infodemi, pandemi, hibrit tehditler, block chain, Metaverse gibi hayatımıza yeni giren olguların uluslararası siyaset ve güvenlik alanındaki yansımaları üzerine odaklanan katkılara öncelik verilecektir. Bununla birlikte, Rusya-Ukrayna krizinde deneyimlediğimiz gibi günümüzde hala etkilerini yakından hissettiğimiz geleneksel güvenlik ve strateji yaklaşımlarını da mercek altına alacağız.

Bu yıl INTPOLSEC Uluslararası Güvenlik Kongresi 5-6 Eylül 2022 tarihinde İnönü Üniversitesi ev sahipliğinde Malatya’da düzenlenecektir.

INTPOLSEC Uluslararası Güvenlik Kongresi, davetli konuşmacıların sunumları, paneller ve özel oturumlardan oluşacaktır. Kongreye güvenlik çalışmalarının interdisipliner yapısına uygun olarak tüm bilim alanlarında çalışmalarını sürdüren araştırmacılar, akademisyenler, lisansüstü ve doktora öğrencilerinin yanı sıra konuya ilgi duyan tüm katılımcılar davetlidir.

5-6 Eylül tarihlerinde Malatya’da görüşmek dileğiyle,


Kongre Düzenleme Kurulu

Geri