13. Mülkiye Genç Sosyal Politikacılar Kongresi
  
  ONLINE
  13-14.EKİM,2022
     
KATEGORİ  
Öğrenci Kongreleri
YER   ONLINE
TARİH   13-14.EKİM.2022
DÜZENLEYEN KURULUŞ   Mülkiyeliler Birliği
ETKİNLİK MERKEZİ   ONLINE
ORGANİZATÖR KURULUŞ  
ETKİNLİK WEB SAYFASI   mulkiye.org.tr/mulkiye-genc-sosyal-politikacilar-kongresi/
DAVET KONAKLAMA LİNKLER İLETİŞİM
Geride bıraktığımız yıllar boyunca sosyal politika alanında öğrenim gören öğrencilerin yetişmeleri ve gelişmeleri için gerekli koşulların yaratılması ve sürekli kılınması amacıyla düzenlenmiş olan Mülkiye Genç Sosyal Politikacılar Kongresi, yoluna Covid-19 pandemisinden kaynaklı olarak verilen zorunlu ara sonrası devam ediyor. Bugüne kadar kongrenin düzenlenmesinde emek vermiş ve görev almış kişilere katkıları sebebiyle teşekkürü bir borç biliriz.

İlki 2008 yılında gerçekleştirilen Kongre akademik açıdan özgün, eleştirel ve doyurucu bildirilerin yanı sıra, öğrenciler arasındaki sosyal ilişkiler ve kaynaşma açısından da mutluluk vericiydi. Önceki yıllarda bildiri sunan bazı katılımcıların, daha sonra çeşitli bölümlere araştırma görevlisi olarak katılmış olmaları, kongrenin kazanımları konusunda somut bir göstergedir. Kongre, akademik anlamda bir yetişme alanı olarak önemli bir rol üstlenmiştir. Bundan sonra da bu niteliğini sürdürmeye devam edecektir.

13.Mülkiye Genç Sosyal Politikacılar Kongresi, 13-14 Ekim 2022 tarihlerinde Mülkiyeliler Birliği bünyesinde çevrimiçi olarak gerçekleşecektir. Son iki kongrede hayata geçirilen iki temel değişikliği bir kez daha hatırlatmak isteriz. İlk olarak, kongremiz sadece lisansüstü öğrencilerin bildiri sunacağı şekilde devam edecektir. Kongremizle ilgili ikinci önemli değişiklik ise, sadece Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri öğrencilerine açık olmaktan çıkmış olmasıdır. Kongremize Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri ile sosyoloji, iktisat, siyaset bilimi, tarih, hukuk vb. sosyal disiplinlerde eğitim görmekte olan lisansüstü öğrenciler sosyal politika alanına yönelik konulara ilişkin çalışmalarıyla katılabilirler.

Sosyal politika alanında öğrenim gören ve/veya araştırmalarını bu başlık altında sürdüren bütün lisansüstü öğrenciler, “13. Mülkiye Genç Sosyal Politikacılar Kongresi”ne sosyal güvenlik, sosyal dışlanma, işçi sağlığı ve iş güvenliği, toplumsal cinsiyet, çocuk emeği, çalışma yaşamında dezavantajlı gruplar ve ayrımcılık, göçmen emeği, emek tarihi, emek süreci, sendikacılık ve toplumsal hareketler, gelir dağılımı, istihdam-işsizlik-ücret, iş hukuku, kent, yoksulluk ile çalışma yaşamı ve sanat başta olmak üzere sosyal politikanın uğraşı alanına giren tüm konularda bildiri önerebilir.

Katılımcıların, ele alacakları konulara ilişkin sorunları; genel olan yanında özele de, evrensel ya da ulusal olan yanında yerele de, yazılı kaynaklar yanında uygulamalı çalışmalara da ağırlık vererek incelemelerini, kendi görüş ve önerilerini ortaya koymalarını beklemekteyiz. Kongreye başvuru için gönderilen bildiri özetleri ile kabul edilen bildirilerin tam metinleri hakem sürecinden geçirilecek ve kabul edilenler kongrede sunulabilecektir.

Bildiri önerileri ve diğer konular için yazışma adresi olarak gencsosyalpolitikacilar@gmail.com kullanılmalıdır.

Düzenleme Kurulu

Geri