OSARK 2022 3. Uluslararası Osmanlı Araştırmaları Kongresi
  3rd International Congress on Ottoman Studies
  İstanbul
  7-9.EYLÜL,2022
     
KATEGORİ  
Kültür ve Tarih
YER   İstanbul
TARİH   7-9.EYLÜL.2022
DÜZENLEYEN KURULUŞ   İstanbul Medeniyet Üniversitesi
ETKİNLİK MERKEZİ   İstanbul Medeniyet Üniversitesi
Ziraat Bankası Kütüphanesi
ORGANİZATÖR KURULUŞ  
ETKİNLİK WEB SAYFASI   www.osmanliarastirmalari.org/
DAVET KONAKLAMA LİNKLER İLETİŞİM
Kongrenin Amacı

Bu kongrenin amacı Osmanlı araştırmacılarını bir araya getirerek konuyla ilgili çalışmalara yön verecek bir platform oluşturmak, söz konusu çalışmaların geleceğine yönelik bir perspektif sunmak ve bir yol haritasının oluşmasına katkıda bulunmaktır.

Modern Osmanlı araştırmaları, batı merkezli bir tarih anlayışıyla başlamıştır ve bir dereceye kadar da bu özelliğini sürdürmektedir. Bu yaklaşım tarzı, onun nev-i şahsına münhasır yapısının ortaya çıkmasına mani olduğu gibi, Osmanlı coğrafyasında yaşayan toplumların birbirleriyle sağlıklı ilişki kurmalarını da engellemiştir. Bu kongrede, oryantalizmin Osmanlı çalışmalarına katkısı görmezden gelinmeden, söz konusu toplumların aralarındaki tarihsel birlikteliklerin farkına varmalarını sağlayacak bir bakış açısı oluşturulmaya çalışılacaktır.

Bu bağlamda tertip edilen Uluslararası Osmanlı Araştırmaları Kongresi’nin amacı, Osmanlı araştırmacılarını bir araya getirerek konuyla ilgili çalışmalara yön verecek bir platform oluşturmak, söz konusu çalışmaların geleceğine yönelik bir perspektif sunmak ve bir yol haritasının oluşmasına katkıda bulunmaktır. Yukarıdaki amaçlara uygun zemin hazırlamak maksadıyla kongrenin Osmanlı coğrafyasında yer alan farklı ülkelerde düzenlenmesi hedeflenmektedir. İlki Sakarya'da, ikincisi Tiran/Arnavutluk’ta tertip edilen kongrenin üçüncüsü İstanbul'da gerçekleştirilecektir.

Geri