1. Ulusal Siyaset Bilimi Kongresi
  
  İstanbul
  24-25.EYLÜL,2022
     
KATEGORİ  
İktisadi ve İdari Bilimler
YER   İstanbul
TARİH   24-25.EYLÜL.2022
DÜZENLEYEN KURULUŞ   -Siyasi İlimler Türk Derneği
-İstanbul Bilgi Üniversitesi

ETKİNLİK MERKEZİ   Santralİstanbul Kampüsü
ORGANİZATÖR KURULUŞ  
ETKİNLİK WEB SAYFASI   www.siyasiilimler.org.tr/i-ulusal-siyaset-bilimi-kongresi-bildiri-cagrisi/
DAVET KONAKLAMA LİNKLER İLETİŞİM
1946 yılında Mülkiye Mektebi’nin Ankara Üniversitesi’ne bağlanması ve Siyasal Bilgiler Fakültesi adını alması Türkiye’de siyaset bilimi için bir dönüm noktası olmuştur. İzleyen yıllarda alanın bilimsel niteliği güçlenmiş, 1952’den itibaren doğrudan siyaset bilimi alanına özgü konuları ele alan araştırmalar ve yayınlar yapılmaya başlanmıştır. 1956’da ODTܒde Kamu Yönetimi Bölümü, 1961’de İstanbul Üniversitesi’nde Siyaset İlmi Kürsüsü, 1973’te Boğaziçi Üniversitesi’nde Siyasal Bilimler Bölümü açılmıştır. Günümüzde siyaset bilimi eğitimi neredeyse her üniversitede verilmekte, Türkiye siyaseti üzerine her yıl yüzlerce makale, kitap yazılmakta ve araştırma yapılmakta ve projeler yürütülmektedir.

Geç Osmanlı döneminden bu yana siyasetinde dönüşümler ve kırılmalar yaşayan Türkiye, siyaset biliminin alanın bütün alt dallarıyla ilgili araştırma ve çalışma yapma olanağı vermektedir. Halihazırdaki kapsamlı Türkiye yazını hem kaynağın zenginliğine hem de akademisyenlerin üretkenliğine işaret etmektedir. Siyasi İlimler Türk Derneği olarak sizleri karşılaştırmalı siyaset, Türkiye siyaseti, uluslararası ilişkiler, kamu yönetimi, siyasi tarih, siyaset teorisi ve yöntem alanlarındaki çalışmalarınızla İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin ev sahipliğinde buluşmaya davet ediyoruz. Ulusal kongre her iki yılda bir kez düzenlenecektir.

Kongre, siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler ve kamu yönetimi alanlarının yanı sıra siyaset bilimiyle kesişen hukuk, tarih, sosyoloji, psikoloji, ekonomi ve felsefe alanlarında çalışan akademisyenlere açıktır. Öğretim üyelerinin yanı sıra doktora öğrencileri de kongreye başvurabilir.

Geri