Uluslararası Akademik Çeviribilim Çalışmaları Kongresi
  International Congress on Academic Studies in Translation and Interpreting Studies
  Bolu
  29.EYLÜL-1.EKİM,2022
     
KATEGORİ  
Dilbilim
YER   Bolu
TARİH   29.EYLÜL-1.EKİM.2022
DÜZENLEYEN KURULUŞ   Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Mütercim ve Tercümanlık Bölümü

ETKİNLİK MERKEZİ   Bolu Abant İzzet Baysal Üniv.
Kongre Merkezi & Yabancı Diller Yüksekokulu
ORGANİZATÖR KURULUŞ  
ETKİNLİK WEB SAYFASI   icastis.ibu.edu.tr/
DAVET KONAKLAMA LİNKLER İLETİŞİM
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Mütercim ve Tercümanlık Bölümü ev sahipliğinde 29 Eylül – 1 Ekim 2022 tarihlerinde International Congress on Academic Studies in Translation and Interpreting Studies (ICASTIS) [Uluslararası Akademik Çeviribilim Çalışmaları Kongresi] düzenlenmektedir. Kongre, çeviribilim üzerine özgün ve yenilikçi akademik çalışmalara odaklanmaktadır. Kongrenin amacı, çeviribilimin çeşitli bağlamlarından bir araya gelen akademisyen ve akademisyen adaylarının çeviribilimdeki kuramsal ve uygulamalı konular üzerine fikirlerini ve deneyimlerini paylaşabilecekleri ve çeviribilimin disiplinlerarası doğası üzerine çalışmalar ile zenginleşen bir platform oluşturmaktadır.

Geri