1. Uluslararası Gençlik Araştırmaları Sempozyumu
  1st International Youth Research Symposium
  Sakarya
  14-16.EKİM,2022
     
KATEGORİ  
Eğitim
YER   Sakarya
TARİH   14-16.EKİM.2022
DÜZENLEYEN KURULUŞ   -Sakarya Üniv. Gençlik Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (GENÇMER)
-Katar Üniversitesi
-Sakarya Büyükşehir Belediyesi
-Ekonomik Kültürel Sosyal Araştırmalar Enstitüsü (EKSEN Derneği)

ETKİNLİK MERKEZİ   Sakarya Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi
ORGANİZATÖR KURULUŞ  
ETKİNLİK WEB SAYFASI   gencliksempozyumu.sakarya.edu.tr/tr
DAVET KONAKLAMA LİNKLER İLETİŞİM
Değerli Bilim İnsanları ve Araştırmacılar,

Her dönem ve kuşakta genç nüfusta yaşanan değişimler bilimsel araştırmanın başat çalışma alanlarından biri olagelmiştir. Bir başka ifadeyle, gençlik üst başlığı altında değerlendirilebilecek araştırma alanları birçok bilim dalının kapsamına girmektedir. Bu yönüyle genç nüfusun demografik seyri, sosyal değişimi, dini alımlayışı ile yaşayış biçimi, psikolojik ihtiyaç ve beklentileri gibi konular ilgili bilim dallarında disipliner ve disiplinler arası yaklaşımlar vasıtasıyla ele alınmaktadır.

Küresel ölçekte yaşanan salgın tecrübesiyle birlikte her alanda olduğu gibi genç nüfusun beklenti ve sorunlarında da ciddi değişimler yaşandığı gözlemlenmektedir. Dolayısıyla bu değişimlerin tespiti, analizi ve geleceğine yönelik çalışmalar bir kat daha önem kazanmıştır. Öte yandan gençlik dönemini konu edinen nitelikli akademik çalışmaların gerçekleştirilmesi gençliğe yönelik sosyal politikalara sağlıklı bir zemin sunacaktır.

Gençlik çalışmaları, konu edindiği yaş grubunun dinamizmi sebebiyle sıkça gözden geçirilmeye ve yeniden üretilmeye ihtiyaç duymaktadır. Bu ihtiyaçtan hareketle; gençlik ile ilgili akademik faaliyetler gerçekleştirmeyi amaç olarak benimseyen Sakarya Üniversitesi Gençlik Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, Sakarya Büyükşehir Belediyesi ile yürüttüğü proje kapsamında uluslararası bir sempozyum tertip edilmesine karar vermiştir. Bu sempozyumla hedeflenen, eleştirel ve bilimsel bilgiyi derinleştirerek disiplinler arası ve geniş bir çerçevede konunun tartışılmasını sağlamaktır. Siz değerli bilim insanlarını sempozyuma katkı vermek üzere davet etmekteyiz.

Sempozyum Dilleri

Türkçe
Arapça
İngilizce

Sempozyum Düzenleme Kurulu Adına
Doç. Dr. Abdullah İNCE

Geri