SENEX 6. Lisansüstü Yaşlılık Çalışmaları Kongresi
  6th Congress of Aging Studies for Graduate Students
  Antalya / ONLINE
  4-5.KASIM,2022
     
KATEGORİ  
Multidisipliner
YER   Antalya / ONLINE
TARİH   4-5.KASIM.2022
DÜZENLEYEN KURULUŞ   SENEX Yaşlanma Çalışmaları Derneği
ETKİNLİK MERKEZİ   Akdeniz Üniversitesi / ONLINE
ORGANİZATÖR KURULUŞ  
ETKİNLİK WEB SAYFASI   www.senexkongre.org.tr/
DAVET KONAKLAMA LİNKLER İLETİŞİM
Senex: VI. Lisansüstü Yaşlılık Çalışmaları Kongresi 4-5 Kasım 2022 tarihlerinde hibrit (çevrimiçi ve yüz yüze) olarak gerçekleştirilecektir. Senex kongrenin 2022 yılı ana teması İnsan Hakları ve Kalkınma Hedefleri: Gelecekte Yaşlılara Bir Yer Var mı? olarak belirlenmiştir.

Birleşmiş Milletler (BM) kalkınma hedeflerini açıkladığında yerelden başlayarak genişleyen bir halkada kalkınmaya ilişkin gündemin ne olacağını öneriyordu. Kalkınma hedefleri temelde yoksulluğu ortadan kaldırmak için evrensel bir çağrı niteliğindeydi. Barışın ve refahın sürdürülebilir olması bu eylem çağrısının temeliydi. Kalkınma çağrısı 17 hedef halinde somutlaştırılıyordu. Eşitsizliklerle mücadele etmek üzere iklim krizi hesaba katılıyor; sürdürülebilir bir tüketim, yenilikçilik, adalet gibi başlıklar binyıldaki kalkınma hedefleri arasına ekleniyordu.

Gezegenin korunması, doğayı bir bütün olarak düşünüp korumak, eşitliği yaygınlaştırmak, sanayi ve altyapıyı kentlerde inşa ederken erişilebilir ve temiz enerjiyi hesaba katmak aynı zamanda sorumluluk üstlenmek için bir çağrıydı. Güçlü toplumsal kurumlar amaçlar için ortaklıklar kurmakla yükümlüydüler.

BM’nin 17 başlıktan oluşan kalkınma hedefleri gelecek nesiller için etkin biçimde eşitsizliklerin hakkından gelmek üzere kapsayıcı bir gündem önerisidir. Yerel, ulusal ve küresel düzeyde pragmatik bir gündem önerisi… Yoksulluğun, eşitsizliklerin kök nedenleri belirlenmiştir. Böylece, mücadele için ortak bir bağlam ve plan oluşturulur. Yıkıcı kalkınmadan ziyade sürdürülebilir ve eşzamanlı bir kalkınma önerisidir. Nitekim, bugün yerel yönetimler ve merkezi hükümetler kalkınma hedefleriyle pekiştirilmiş planlamalarını ve politikalarını hayata geçirmeye çalışıyorlar.

Küresel düzeyde, ulusal düzeyde ya da yerel düzeyde belirlenmiş kalkınma gündemleri ortak kalkınma hedefleriyle ne kadar ilişkili? Kuşaklararası dayanışma ve eşit, adil paylaşım için ne tür çalışmalar yapılıyor? Toplumsal kesimler arasında adalet yaygınlaştırılabiliyor mu? Açlıkla, yoksullukla mücadeleler etkin biçimde sürdürülebiliyor mu? Yenilenebilir enerji kaynaklarına, temiz havaya, temiz suya ve gıdaya herkes için erişim sağlanabiliyor mu? Yenilikçilik, eğitimde, sanayide, sağlıkta ve iktisadi yaşamın çeşitlenmiş sektörlerinde hayata geçirilebiliyor mu? Çocukları, gençleri, yetişkinleri, yaşlıları düşündüğümüzde; kadınları, erkekleri, göçmenleri, mültecileri, engellileri ele aldığımızda, toplumsal sınıf, etnisite ve inanç çeşitliliklerini hesaba kattığımızda, hasılı tüm kuşaklar ve toplumsal kesimleri bir arada hayal ettiğimizde “geride kimseyi bırakmama” hedefi gerçekleştirilebiliyor mu?

Tüm bu sorular hakkında düşünmeye başladığımızda, BM’nin kalkınma hedeflerinde eksik olan bir parça var. İnsan hakları paradigmasından yoksun olması BM kalkınma hedeflerinin en önemli eksikliği. Zira yerel yönetimler, merkezi hükümetler, kalkınma sürecinde etkin rol üstlenmesi beklenen kurumlar kalkınma hedefleriyle insan hakları arasında bağ kuramıyorlar. Hızla yaşlanan dünyamızda, insanların haklarıyla yaşlandığının farkında olmayan yönetimler, kalkınma gündemlerine hak temelli hizmetleri dahil edemiyorlar. Oysa adil, eşit ve refahın yaygınlaştığı bir gelecek, insan haklarının gerçekleştiği bir gelecektir. Hızla yaşlanma sürecindeki toplumların çocukları, gençleri, yetişkinleri ve yaşlıları için nasıl bir dünya hayal ediliyor? Gelecekte yaşlanan insanlara bir yer var mı?

Tüm bu sorular ve daha fazlası bulguya dayalı olarak yanıt bekliyorlar. Yaşlananların bugünü ve geleceği Senex Kongre’sinde tartışmaya açılıyor. Sosyal, idari ve beşeri bilimler, sosyoloji, psikoloji, gerontoloji, sosyal hizmetler, iletişim, iktisat, kamu yönetimi, tarih, felsefe, coğrafya, arkeoloji, sanat, hukuk ve mimari gibi disiplinlerin, insan hakları ve kalkınma hedefleri başlığında söyleyecekleri tüm sözleri için Senex kongre sizleri 4-5 Kasım 2022 tarihlerinde buluşmaya davet ediyor.

Geri