Uluslararası Kültür, Sanat ve İletişim Sempozyumu (UKSANİL)
  International Culture, Art and Communication Symposium
  Bayburt
  13-15.MAYIS,2022
     
KATEGORİ  
Kültür ve Sanat
YER   Bayburt
TARİH   13-15.MAYIS.2022
DÜZENLEYEN KURULUŞ   Bayburt Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi

ETKİNLİK MERKEZİ   Bayburt Üniversitesi Kültür ve Yaşam
Merkezi
ORGANİZATÖR KURULUŞ  
ETKİNLİK WEB SAYFASI   uksanil.bayburt.edu.tr/
DAVET KONAKLAMA LİNKLER İLETİŞİM
Değerli sanatçılar ve iletişim bilimciler,

13-14-15 Mayıs 2022 tarihlerinde Bayburt Üniversitesi ev sahipliğinde yüz yüze katılımla düzenleyeceğimiz Uluslararası Kültür, Sanat ve İletişim Sempozyumunu (UKSANİL) duyurur, değerli katılımlarınızı bekleriz. Sempozyum, Bayburt’un kültürel birikimini sanat ve iletişim paydasında temsil edecek bilimsel ve sanatsal bir kolektif oluşturma hayalinin sonrasıdır. Bayburt, Dede Korkut’un destanlarına esin olan bir anayurt olarak kültürün, sanatın ve iletişimin seçkin motifleriyle örülen bir tarihsel bellektir. Bu bellek, Anadolu’nun medeniyet mirasçıları olan bizleri müşterek ruhta sentezleyen bir tarihsel duyu olması nedeniyle emeklerimizi mekân-aşırı bir bağla birbirine kenetler. Sizleri sempozyumumuza çağırırken, Bayburt’ta yeniden buluşacak olan kültür ve tarih belleğimizin çağlar-ötesi bir dille ifade edilecek olmasından kıvanç duyuyoruz. Çünkü sanatın dili ve iletişimcinin dilini ortak kültürel değerler odağında buluşturduğumuzda yaşama dair anlamın derinleşeceğine inanıyoruz. Uluslararası Kültür, Sanat ve İletişim Sempozyumunun katılımcılarına vadettiği en önemli duygu, kültürün farklı dilleri ve okumaları arasında yazılacak yeni bir tarihe özne olmanın muteber duygusudur. Sempozyumumuz bugüne dek yazılmış tarih dilinden farklı olarak tıpkı Dede Korkut’un dilinde olduğu gibi sanat ve iletişim bilim diliyle yeni bir tarihsel birikim tasarlamayı hedefler. Siz tarih yazıcıları, hikâye anlatıcıları ve sanat yapıcıların emekleri, sempozyumumuzun kurucu emeklerine katıldığında Bayburt’un kültür tarihini evrensel değerler temasında yeniden anlatabileceğimize inanıyoruz.

Bayburt’u sahip olduğu kültürel desenlerin hangisinden başlayarak anlatmak istersek isteyelim, sanata ve iletişime doğru uzayan bir yolun yolcusu olmaktan taviz veremeyiz. Çünkü Bayburt, Anadolu’nun her yerinde yaşayan ortak kültürle özdeştir. Bugün, Baksı Müzesi ve Kenan Yavuz Etnografya Müzesi ile evrenselleşen sanat geleneğimiz, yerel kültürel değerlerin yükseldiği uluslararası iletişim sistemindeki paydaşlar arasındaki anlam paylaşımının yönlendiricileri arasındadır. Sanatın ve sanatçının evrenselliğini, kültürün yerelliği ile bütünleştiren bir yerler-ötesi buluşma, tarihe bırakılacak izi zamanlar-ötesi bir anlamla her daim okunur kılacaktır. Özetle Bayburt, birbirlerinden uzakta oldukları halde aynı dili konuşabilen insanların evrensel bilgisine katkı sunmak için özgün bir şölen yeri ve yaşayan müzedir.

Uluslararası Kültür, Sanat ve İletişim Sempozyumu, dijital ve geleneksel olarak sentezlenen kültürü, sanatı ve iletişimi yeniden düşünmek, tartışmak ve ifade etmek için vardır. Sempozyumun genel teması ‘tarihi yeniden bütünleştirmek’ fikrine adanmıştır. Küresel salgın döneminde birçok yerinden kırılan ve dijital sisteme entegre edilerek çatallanan tarih algısı, mutlak bir birliğe ve yeniden bütünleşmeye ihtiyaç duymaktadır. Tarihin kırılma evresinde kültürel yakınsamanın düzlemini kurması beklenen en önemli birleştirici güçler sanat ve iletişimdir. Geleneksel ve yeni olan arasındaki ayrımı, çatışmaları ve birleşmeleri tartışacak ve ifade edecek katılımcıların, tarihin yeniden kurulmasına olan katkıları bu yönüyle önemlidir. Endüstri 4.0, Metaverse, Blockchain, NFT ve Web 3.0’ın konuşulduğu bir tarihsel kırılma evresinde geleceği konuşmak, geleneksel ve yeniyi bütünleştirmek ve insanlık-sonrası olarak anılan çağı yeniden insana özgü kılmak adına söyleyeceklerimiz ve yapacaklarımız, tarihe yön verecektir.

Uluslararası Kültür, Sanat ve İletişim Sempozyumu, akademik yükselme kriterleri ve doçentlik başvuru şartlarını sağlayacak biçimde planlanmıştır. Sempozyumumuz, tüm sanatçıların, iletişim profesyonellerinin, sanat ve iletişim akademisyenleri ile öğrencilerinin katılımına açıktır. Sempozyumumuz, kültür, sanat ve iletişim disiplinleri ve alt disiplinlerinden çalışmaların sunulacağı disiplinler arası bir etkinlik tasarımı içerir. Sosyoloji, edebiyat, tarih, dil gibi ilişkili disiplinlerden de başvuru kabul edilir.

Sempozyum kapsamında Bayburt Üniversitesi Kültür ve Yaşam Merkezi Fuaye Alanında düzenlenmek üzere Uluslararası Kültür, Sanat ve İletişim Sergisi için de eser başvurusu kabul edilecektir. Uluslararası katılımlı karma ve kişisel olarak planlanan sergiye, fotoğraf, grafik tasarım, hat, tezhip, dokuma/tekstil, seramik/çini, minyatür ve resim eserleriyle başvurulabilir. Uluslararası karma ve kişisel sergi katılımı için detaylı bilgiler ‘Sergiye Katılım Şartnamesi’ başlığından okunabilir.

Uluslararası Kültür, Sanat ve İletişim Sempozyumu kapsamında özet kitapçığı (ISBN’li) ve tam metinler kitabı (ISBN’li) tasarlanarak web sitesinden yayımlanacaktır. Tam metinler kitabının basılı versiyonu için sponsorluk görüşmeleri sürmektedir. Ayrıca Uluslararası Kültür, Sanat ve İletişim Sergisi için dijital karma sergi kataloğu (ISBN’li) ve dijital kişisel sergi kataloğu (ISBN’li) tasarlanarak yine web sitesinden yayımlanacaktır. Talep doğrultusunda, sempozyum çalışmalarının makale olarak yayımı için Bayburt Üniversitesi Baçini Dergisi’nin sempozyum özel sayısı planlanmıştır.

Sempozyum hakkında detaylı bilgilere erişmek, öneride bulunmak veya sekreteryadan bilgi edinmek için web sitemizi detaylı ziyaretlerinizi bekleriz.

Selam ve saygılarımızla…

Prof. Dr. Mahir KADAKAL

Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı

Bayburt Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanı

Geri