1. Uluslararası Mimarlık, Sanat ve Tasarım Sempozyumu (IAR-ARDE 2022)
  1st International Architecture, Art and Design Symposium
  ONLINE
  5-7.EKİM,2022
     
KATEGORİ  
Mimarlık
YER   ONLINE
TARİH   5-7.EKİM.2022
DÜZENLEYEN KURULUŞ   Ankara Yıldırım Beyazıt Üniv. Mimarlık ve Güzel Sanatlar Fakültesi

ETKİNLİK MERKEZİ   ONLINE
ORGANİZATÖR KURULUŞ  
ETKİNLİK WEB SAYFASI   aybu.edu.tr/mimarliksanatvetasarimsempozyumu
DAVET KONAKLAMA LİNKLER İLETİŞİM
Sevgili Meslektaşlarım,

Sizleri Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Mimarlık ve Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından düzenlenen 1. Uluslararası Mimarlık, Sanat ve Tasarım Sempozyumu'na (IAR-ARDE 2022) davet ediyoruz. Sempozyum 5-7 Ekim 2022 tarihlerinde online olarak gerçekleştirilecektir.

IAR-ARDE 2022'nin temel amacı, araştırmacılara en son araştırma bulgularını sunma ve Mimarlık, Sanat ve Tasarım alanlarında ortaya çıkan konuları tartışma fırsatı sunmaktır. IAR-ARDE 2022, araştırmacılar için hem teori hem de vaka çalışmalarını vurgulayan son gelişmeler hakkında aşağıda listelenen disiplinlerden araştırma makaleleri ile akademik literatüre katkıda bulunacaktır.

COVID-19 pandemisi nedeniyle konferans çevrim içi katılımlı olacaktır. Sizi, çalışmalarınızı çevrim içi olarak sunarak katılmaya davet ediyoruz. Konferansta sunulacak tüm özetler ve tam metin bildiriler hakem sürecine sunulacaktır. IAR-ARDE 2022'de sunulan bildiriler bildiri kitabında yayınlanacaktır.

Geri