2. Uluslararası Savaş Çalışmaları Sempozyumu
 
  2nd International Symposium on War Studies
  Ankara / ONLINE
  20-21.MAYIS,2022
     
KATEGORİ  
Multidisipliner
YER   Ankara / ONLINE
TARİH   20-21.MAYIS.2022
DÜZENLEYEN KURULUŞ   -İktisadi Kalkınma ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü (İKSAD)
-Violence & Abuse Studies Platform

ETKİNLİK MERKEZİ   Ankara / ONLINE
ORGANİZATÖR KURULUŞ  
ETKİNLİK WEB SAYFASI   www.izdas.org/warsymposiumtr
DAVET KONAKLAMA LİNKLER İLETİŞİM
Savaş, eski çağlardan beri insanlığın değişmez bir yüzü olmuştur. Gelişimin bir yolu olarak çatışma fikri, evrim tarihinde her zaman var olmuştur. İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinden sonra, dünyanın en güçlü ülkeleri tarafından anlaşmazlıkların çözümüne yönelik yeni bir barışçıl yaklaşımın teşvik edilmesiyle birlikte, son birkaç on yılda, özellikle dünyanın belli bölgelerinde gerilimler yeniden artmıştır.

Özellikle kısa süre önce Rusya ve Ukrayna arasında başlayan çatışmalar ve sonrasında Rusya'nın Ukrayna'ya girmesiyle tüm dünyadaki güç merkezlerinde ortaya çıkan keskin kutuplaşma Savaş temalı araştırmaların ve yaklaşımların ön plana çıkarılmasını zaruri hale getirmiştir.

Sempozyumumuza tarih, felsefe, hukuk, siyaset, sosyoloji, edebiyat, din, ekonomi, sanat, coğrafya, antropoloji, psikoloji, savaş endüstrisi, askeri bilim ve siber bilim dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere farklı disiplinlerden akademisyenleri davet ediyoruz.


Çalışma alanları / Sempozyum kapsamı

​Bildiri konuları aşağıdaki konularla sınırlı olmamak kaydıyla savaş çalışmalarıyla ilgili olmalıdır:

Savaş tarihi
Savaş felsefesi
Savaşın hukuku
Savaş politikaları
Savaş sosyolojisi
Psikolojik savaş
Biyolojik Savaş
Savaş edebiyatı
Savaş ve sinema
Savaş ve din
Ticari savaşlar
Sanatta savaşın temsili
Savaş coğrafyası
Terör savaşları
Sivil savaşlar
İç savaş
Savaş ve antropoloji
Savaş ve psikoloji
Savaş endüstrisi
Askeri bilim
Siber savaşlar
Soykırım
Şiddet
Savaş ve çocuk
Savaş ve göç
Göç, İltica
Savaş Hukuku
Uluslararası İlişkiler, Diplomasi
Virüs Savaşları
Teknoloji Savaşları

Geri