Uluslararası Edebiyat, Kültür ve Dil Sempozyumu
  International Symposium on Literature, Culture and Language
  Van / ONLINE
  26-28.MAYIS,2022
     
KATEGORİ  
Multidisipliner
YER   Van / ONLINE
TARİH   26-28.MAYIS.2022
DÜZENLEYEN KURULUŞ   -Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Yabancı Diller YO.
-İktisadi Kalkınma ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü (İKSAD)

ETKİNLİK MERKEZİ   Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi / ONLINE
ORGANİZATÖR KURULUŞ  
ETKİNLİK WEB SAYFASI   www.izdas.org/van
DAVET KONAKLAMA LİNKLER İLETİŞİM
SEMPOZYUM DİSİPLİNLERİ

Edebiyat

Edebiyat ve Psikoloji
Edebiyatı Tarihi
Edebiyat Eğitiminde Gelenekçi ve Yenilikçi Yönelimler
Edebiyat ve Kültür
Edebiyat ve Din
Edebiyat, Hayat ve Sanat
Edebiyatta Felsefi Yaklaşımlar
Edebiyat ve Sağlık
Edebiyat ve Çevre
Edebiyat ve Medya
Edebiyat ve Siyaset
Edebiyat ve Toplum
Edebiyat ve Etik
Küreselleşme ve Edebiyat
Kamu Hizmeti, Devlet ve Edebiyat
Uluslararası İlişkiler ve Edebiyat
Edebiyat ve İletişim
Folklor Çalışmaları
Karşılaştırmalı Edebiyat
Edebiyatta Çok kültürlülük


Kültür

Kültür Kuramları
Kültür Araştırmaları
Metodoloji
Siyasal Kültür
İktisadi Kültür
Eğlence Kültürü
Beslenme Kültürü
İnanç Ve Kültür
Sağlık Ve Kültür
Folklor
İletişim Ve Kültür
Kentleşme Politikası
Girişimcilik Kültürü
Turizim Ve Kültürel Turizim


Dil

Anlatıbilim
Çeviribilim
Dilbilim
Dil Edinimi
Dil Felsefesi
Dil ve Kültür İlişkisi

Geri