Deriden Derine Sempozyumu
  
  İzmir
  25-28.AĞUSTOS,2022
     
KATEGORİ  
Tıp Kongreleri
YER   İzmir
TARİH   25-28.AĞUSTOS.2022
DÜZENLEYEN KURULUŞ   -Hacettepe Romatoloji Derneği
-Kozmetoloji ve Dermatoloji Akademisi Derneği

ETKİNLİK MERKEZİ   Kaya Termal Otel
ORGANİZATÖR KURULUŞ   Coin Turizm
ETKİNLİK WEB SAYFASI   deridenderine.org/
DAVET KONAKLAMA LİNKLER İLETİŞİM
Değerli meslektaşlarımız,

Hacettepe Romatoloji Derneği ve Kozmetoloji ve Dermatoloji Akademisi Derneği tarafından düzenlenen Deriden Derine Sempozyumu 25-28 Ağustos 2022 tarihleri arasında Kaya Termal Hotel, İzmir’de gerçekleştirilecektir.

Kronik enflamatuvar hastalıklar yaşam kalitesini en fazla etkileyen hastalıklardır ve bu hastalıkların birçok komorbiditesi mevcuttur. Tedavideki ve patogenezlerindeki gelişmeler Dermatoloji ,Romatoloji ve Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon gibi disiplinlerin daha fazla bir arada çalışması gerekliliğini doğurmuştur.

Kapsadığı alan bakımından oldukça geniş alana sahip sempozyumumuz dermatoloji, romatoloji ve fiziksel tıp ve rehabilitasyon açısından alanında uzman konuşmacılar tarafından ve olgular üzerinden detaylı bir şekilde irdelenecektir.

Toplantımızın sizlerin desteğiyle bilimsel bir şölen olarak gerçekleştirilmesi hepimizin isteğidir.

Kongremize katılımınızı bekler, saygılar sunarız.

Prof. Dr. Server SERDAROĞLU
Kongre Başkanı

Prof. Dr. Ayşen AKINCI
Kongre Başkanı

Prof. Dr. Sedat KİRAZ
Kongre Başkanı

Geri