15. Nöropsikiyatri Günleri
  
  ONLINE
  14-15.EKİM,2022
     
KATEGORİ  
Tıp Kongreleri
YER   ONLINE
TARİH   14-15.EKİM.2022
DÜZENLEYEN KURULUŞ   Türk Nöropsikiyatri Derneği
ETKİNLİK MERKEZİ   ONLINE
ORGANİZATÖR KURULUŞ   Flap Tour
ETKİNLİK WEB SAYFASI   noropsikiyatri.online/
DAVET KONAKLAMA LİNKLER İLETİŞİM
Değerli Katılımcımız,

Türk Nöropsikiyatri Derneği'nin her yıl düzenlemekte olduğu Nöropsikiyatri Günleri’nin on beşincisi bu yıl 14-15 Ekim 2022 tarihlerinde, son iki yılda olduğu gibi, yine çevrimiçi olarak gerçekleşecektir. Toplantımızın ana eksenini, bu kez “Nörogörüntülemeden Kliniğe Nöropsikiyatri” oluşturacaktır. Toplantımızda; “Nörogörüntülemenin tarihçesi, farklı nörolojik ve psikiyatrik hastalıklar bağlamında klinik pratikteki ve nörobilim araştırmalarındaki yeri” tartışmayı planladığımız konuların başlıcaları olacaktır. Ayrıca hızla gelişen ve çeşitlenen nöroradyolojik tanı araçlarını değerlendirecek ve klinikte kullanma imkanını artıracak şekilde bir kurs programının da olmasını planlıyoruz.

“Nörogörüntülemeden Kliniğe Nöropsikiyatri” teması altında; hem teorik planda tartışmayı, hem de tanı ve tedavideki yeni gelişmeleri, değerli hocalarımızın katkılarıyla zenginleştirerek konuşmayı planladığımız bu toplantıya vereceğiniz destekle daha güçlü hissedeceğiz.

15. Nöropsikiyatri Günleri’nde buluşmak dileğiyle,

Türk Nöropsikiyatri Derneği Yönetim Kurulu adına,
YK Başkanı
Z. Betül Yalçıner

Geri