DYUK’22 1. Disiplinlerarası Yaklaşımlar Ulusal Kongresi
  
  İstanbul
  16-18.MAYIS,2022
     
KATEGORİ  
Multidisipliner
YER   İstanbul
TARİH   16-18.MAYIS.2022
DÜZENLEYEN KURULUŞ   İstanbul Gedik Üniversitesi
ETKİNLİK MERKEZİ   İstanbul Gedik Üniversitesi Meslek Yüksekokulu
ORGANİZATÖR KURULUŞ  
ETKİNLİK WEB SAYFASI   dyuk.gedik.edu.tr/
DAVET KONAKLAMA LİNKLER İLETİŞİM
DYUK’22, disiplinler arası etkileşimi arttırmak, sürdürülebilir geleceğe katkı sunmak, sektörel teknolojik dönüşümleri paylaşmak ve farklı bakış açılarını bir araya getirmek amacıyla 16-18 Mayıs 2022 tarihleri arasında İstanbul Gedik Üniversitesi Meslek Yüksekokulunda gerçekleştirilecektir. Bu kapsamda kongremizin teması “Sürdürülebilir Gelecek ve Dijital Dönüşüm” olarak belirlenmiştir. İnşaat teknolojilerinden, sağlık yönetimi ve tıbbi görüntüleme tekniklerine; imalat yöntemlerinden robotik sistemlere; bilgi ve iletişim teknolojilerinden biyomedikal sistemlere; malzeme bilimi, enerji, bilgisayar bilimleri, mekatronik gibi birçok alanda güncel yöntemlere; beraberinde iş sağlığı ve güvenliği, iklim değişikliğini de içeren çok disiplinli çalışmalar için ulusal ve uluslararası akademik/sektörel katılımcılara açıktır.

Sözlü ve poster bildiriler hakem değerlendirmesine tabi tutulup, sunuma kabul edilen çalışmaların özet ve tam metinleri ISBN no.lu Özet Kitabında basılacaktır. Tam metinleri gönderilen ve kabul edilen bildiriler ikinci bir hakem değerlendirmesine girerek İstanbul Gedik Üniversitesi Meslek Yüksekokulu EKLEKTİK Dergisinde (ISSN) özel sayı olarak yayınlanacaktır.


DYUK’22, doçentlik kriterlerine uygundur.
Sözlü ve poster sunumları Türkçe olarak gerçekleştirilecektir.
Kongreye katılım ücretsizdir.

Geri