7. Türkiye in vitro Diyagnostik (IVD) Sempozyumu
  
  ONLINE
  27-29.NİSAN,2022
     
KATEGORİ  
Tıp Kongreleri
YER   ONLINE
TARİH   27-29.NİSAN.2022
DÜZENLEYEN KURULUŞ   Türk Biyokimya Derneği İzmir Şubesi

ETKİNLİK MERKEZİ   ONLINE
ORGANİZATÖR KURULUŞ   NL Mice
ETKİNLİK WEB SAYFASI   www.ivd2022.org/tr/
DAVET KONAKLAMA LİNKLER İLETİŞİM
Değerli Meslektaşlarımız,

Sizleri, Türk Biyokimya Derneği İzmir Şubesi olarak gelenekselleştirdiğimiz, 27-29 Nisan 2022 tarihleri arasında çevrimiçi olarak gerçekleştireceğimiz "İNFLAMASYON” temalı VII. Türkiye in vitro Diyagnostik (IVD) Sempozyumu’na davet ediyoruz.

Travma, stres, enfeksiyon etkenleri, sigara, alkol kullanımı, stres, otoimmün hastalıklar, radyasyon maruziyeti gibi pek çok etken inflamatuar süreci tetiklerken, aşırı kilo, hareketsiz yaşam, sağlıksız beslenme gibi durumlar da inflamasyona yol açabilir. İnflamasyon, organizmanın kendini koruma reaksiyonlarından biridir ve sağlıkla ilgili tüm disiplinlerin ortak çalışma alanlarının başında yer alır.

Bu sempozyumda “İnflamasyon”la ilgili ayrıntıları; temelden kliniğe beraberce gözden geçirmeyi, katılım yapan genç meslektaşlarımızın bilgi ve deneyim kalitesini yükseltmeyi, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi en yeni bilgi ve verileri, alanında yetkin konuşmacılarla birlikte değerlendirmeyi amaçlıyoruz.

Değerli meslektaşlarım, sempozyuma, “sempozyum konu başlıkları” ile ilgili bilimsel çalışmalar yapan “tüm disiplinlerden” araştırma görevlisi, uzman ve öğretim üyesi meslektaşlarımızı, sağlık alanındaki üniversite lisans, lisansüstü öğrencilerimizi ve konuya ilgi duyan bilim insanlarını, konu ile ilgili üretim ve ithalat yapan paydaş sanayici ve firmalarımızı bekliyoruz.

Sempozyum bilimsel programına, bilimsel danışma kurulunun değerlendirmeleri sonucunda kabul edilecek tüm sözel ve poster bildiriler, SCI-Expanded kapsamında indekslenen Turkish Journal of Biochemistry dergisinin özel ekinde yayımlanacak, yine aynı dergide seçili sözel bildirilerin tam metinlerinin yayınlanması imkanı olacaktır.

Sempozyumda sunulan sözlü ya da poster bildirilerinden hakem kurulu tarafından seçilecek olan çalışmalara “Araştırma Ödülleri” verilecektir.

“İNFLAMASYON” temalı VII. Türkiye in vitro Diyagnostik Sempozyumu ile ilgili tüm gelişmeleri

www.ivd2022.org sayfamızdan takip edebilirsiniz.

Sizleri en içten sevgi ve saygılarımızla sempozyuma davet ediyoruz.


Prof. Dr. Doğan YÜCEL
TBD Yönetim Kurulu Başkanı
Sempozyum Onursal Başkanı


Prof. Dr. Hilal KOÇDOR
TBD İzmir Şubesi YK. Başkanı
Sempozyum Başkanı

Geri