6. Mülkiye Uluslararası İlişkiler Kongresi
  6th Mülkiye International Relations Congress
  Ankara
  13-14.EKİM,2022
     
KATEGORİ  
İktisadi ve İdari Bilimler
YER   Ankara
TARİH   13-14.EKİM.2022
DÜZENLEYEN KURULUŞ   Ankara Üniv. Siyasal Bilgiler Fak. Uluslararası İlişkiler Bölümü

ETKİNLİK MERKEZİ   Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi
ORGANİZATÖR KURULUŞ  
ETKİNLİK WEB SAYFASI   www.mulkiyeircongress.org/
DAVET KONAKLAMA LİNKLER İLETİŞİM
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü tarafından düzenlenen Mülkiye Uluslararası İlişkiler Kongresi’nin altıncısı “NATO ve Türkiye” başlığıyla 13-14 Ekim 2022 tarihlerinde gerçekleştirilecektir. Uluslararası ilişkiler disiplini üzerine farklı fikirleri buluşturması ve akademik bir tartışma ortamı oluşturması bakımından her yıl düzenlenen hakemli kongre, belirlenen teması üzerine çalışan akademisyenleri, politika yapıcıları ve doktora adaylarını Siyasal Bilgiler Fakültesi’nin (Mülkiye) ev sahipliğinde buluşturmayı amaçlamaktadır.

Soğuk Savaş’ın ne zaman başladığı Uluslararası İlişkiler literatüründe hala tartışılmaktadır. Fakat şüphesiz, Batı Bloku’nun siyasi ve askeri iş birliğini kurumsallaştıran Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü’nün (NATO) kurulması, Soğuk Savaş’ın dönüm noktalarından birisidir. İttifaka katılmak her devletin dış politikasını büyük ölçüde belirlediği gibi müttefik ilişkileri de ittifakın her genişlemesinden etkilenmiştir. Soğuk Savaş sonrası dönemde NATO’nun sorumluluk alanı ve genişleme politikası dünya siyasetinde önemli bir gündem maddesi olmaya devam etmiştir. Kurulduğu günden bugüne NATO’yu anlamak, örgütün kendisi kadar örgüt dışında kalan devletler ile ilişkilerini de incelemeyi gerektirir. Bu bakımdan, NATO’nun Varşova Paktı ve ittifak dışındaki devletlerle ilişkileri, iki kutuplu ve çok kutuplu dünya düzenindeki rolü, yeni güvenlik sorunlarıyla mücadele için ittifak stratejisinin ve Transatlantik işbirliğinin dönüşümü gibi konular NATO’yu anlamada öne çıkmaktadır. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ittifakın dünya siyasetindeki önemini “NATO yalnızca tarihteki en uzun süren ittifak değil, aynı zamanda tarihteki en başarılı ittifaktır” ifadesiyle dile getirmiştir.

18 Şubat 2022 tarihi, Türkiye ve Yunanistan’ın ittifaka katılımı ile gerçekleşen, Kuzey Atlantik Anlaşması Örgütü’nün ilk genişlemesinin 70. yılını işaret etmektedir. Bu önemli tarihi öne çıkartmak ve ittifakın geleceğini ilgilendiren güncel meseleleri tartışmak amacıyla, altıncısı gerçekleştirilecek Mülkiye Uluslararası İlişkiler Kongresi’nin genel teması “NATO ve Türkiye” olarak ilan edilmiştir.

Geri