3. Uluslararası Sağlıkta Yapay Zeka Kongresi
  
  ONLINE
  11-13.MAYIS,2022
     
KATEGORİ  
Sağlık
YER   ONLINE
TARİH   11-13.MAYIS.2022
DÜZENLEYEN KURULUŞ   -İzmir Bakırçay Üniversitesi
-İzmir İl Sağlık Müdürlüğü
-Uluslararası Sağlıkta Yapay Zeka Derneği

ETKİNLİK MERKEZİ   ONLINE
ORGANİZATÖR KURULUŞ   Ege Kongre
ETKİNLİK WEB SAYFASI   www.sagliktayapayzeka2022.org/
DAVET KONAKLAMA LİNKLER İLETİŞİM
Değerli Katılımcılar,

Sizleri, 11-13 Mayıs 2022 tarihleri arasında İzmir Bakırçay Üniversitesi ile İzmir İl Sağlık Müdürlüğü ev sahipliğinde ve İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, İzmir Tınaztepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi ve Uluslararası Sağlıkta Yapay Zekâ Derneği’nin katkılarıyla çevrimiçi olarak gerçekleştirmeyi planladığımız "III. Uluslararası Sağlıkta Yapay Zekâ Kongresi" ne davet etmekten büyük mutluluk ve onur duymaktayız.

Kongrenin bu yılki teması “Sağlıkta Yapay Zeka ve Robotik Teknolojileri” olarak belirlenmiştir. Kongremizde sağlık alanında robotik teknolojilerinin ve yapay zeka temelli uygulamaların AR-GE çalışmalarını, kullanım alanlarını ve gelecekte bizleri nelerin beklediğinin ele alındığı ulusal ve uluslararası uzmanların bilgi ve deneyimlerini paylaşacakları tematik paneller, sunumlar ve sözel bildiriler yer alacaktır. Ayrıca uygulamalı olarak gerçekleştirilecek bir günlük Sağlıkta Yapay Zekâ Kongresi 2022 Hazırlık Kampı bu yıl robotik teknolojiler teması özelinde planlanmıştır.

1980'lerde ortaya çıkan tıbbi alandaki ilk robotlar, robot kol teknolojileri aracılığıyla ‘Da Vinci’ sistemini kullanarak küçük deliklerden cerrahi yardım sunarken gelişen donanım yetenekleri, yapay zeka (AI) destekli görüntü işleme ve veri analizi, tıbbi robotları geliştirdi ve sağlık hizmetinin başka alanlarında da faaliyet göstermelerini sağladı. Kongre kapsamında, robotik teknoloji ile doğrudan ilgili ya da toplum hayatını ilgilendiren sağlık özelinde yapay zekâ teknolojilerinin ve zeki teknikler temelli sistemlerin gelişimi tartışılacaktır. Bu çerçevede, sağlık alanına dönük yenilik ve girişimcilik ekosistemi için sektörel iş birlikleri, kamu ve özel sektör dijital dönüşümü, robotik teknolojilerin gelişimi, tıbbi teşhis, tanı ve tedavi karar süreçlerini destekleyen veri modelleme ve analitiği araçları, hukuki ve etik vb. konulara yaklaşarak paydaşların iş birliklerinin güçlendirilmesinin sağlanması amaçlanmıştır. Kongremizin ülkemizde sağlık alanında yapay zekâ araçları ile robotik teknolojileri geliştirme konusunda yeni atılımlar yapılabileceği ve sunulan çalışmaların politika yapıcılara yol gösterici nitelikte olabileceği düşünülmektedir.

Kongremize bilgi, deneyim ve paylaşımlarınızla sağlayacağınız katkılardan ötürü teşekkür ederiz.

Sevgi ve Saygılarımızla,


Prof. Dr. Mustafa BERKTAŞ

İzmir Bakırçay Üniversitesi Rektörü
Kongre Başkanı


Op. Dr. Mehmet Burak ÖZTOP

İzmir İl Sağlık Müdürü
Kongre Başkanı

Geri