2. Ulusal İntörn Hekimlik Kongresi
  
  İzmir / ONLINE
  29-31.MART,2022
     
KATEGORİ  
Tıp Kongreleri
YER   İzmir / ONLINE
TARİH   29-31.MART.2022
DÜZENLEYEN KURULUŞ   Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi
ETKİNLİK MERKEZİ   Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
Muhiddin Erel ve 20 Mayıs Amfileri / ONLINE

ORGANİZATÖR KURULUŞ  
ETKİNLİK WEB SAYFASI   intornkongresi.ege.edu.tr/
DAVET KONAKLAMA LİNKLER İLETİŞİM
Değerli Meslektaşlarımız ve Sevgili Öğrenciler,

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından beş yıldır gerçekleştirilmekte olan ‘İntörn Hekimlik Kongresi: Olgu Örnekleriyle Tanı ve Tedavi Yaklaşımı’ isimli kongremizi geçen yıl ‘I. Ulusal İntörn Hekimlik Kongresi’ olarak 2000’i aşkın katılımcı ve 14 farklı Tıp Fakültesi desteği ile çevrimiçi olarak gerçekleştirdik. Bu yıl ikincisini siz değerli İntörn Hekimlerimizin katılımı ile hibrit olarak gerçekleştirmeyi arzu ediyoruz.

Tüm tıp fakültesi öğrencilerinin dijital platformdan canlı olarak takip edebileceği kongremiz 29-31 Mart 2022 tarihleri arasında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Muhiddin Erel ve 20 Mayıs Amfilerinde gerçekleştirilecektir. Kongremizde, birinci basamak hekimlik pratiğinde sık karşılaşılan ya da önem taşıyan klinik semptom/bulgu/durum, çekirdek hastalıklar/klinik problemler ile ilişkili olarak İntörn Hekimlerimizce belirlenen başlıklarda tanı ve tedavi yaklaşımlarına ait bilgilerin güncellenmesi amaçlanmaktadır.

Kongre bilimsel programı kapsamında İntörn Hekimler tarafından olgu sunumları yapılacak ve her bir olgu için tanı ve tedavi yaklaşımları danışman öğretim üyeleri ile birlikte tartışılacaktır. Kongre süresince iki ayrı salon ve kanalda hibrit olarak yürütülecek bu oturumların yanında, temel hekimlik uygulamalarını destekleyecek videolarımızı da çalıştay başlığı altında kongre web sayfamızdan takip edebilirsiniz. Kongre sırasında gerçekleştirilen tüm oturum ve çalıştaylar çevrimdışı olarak katılımcıların erişimine açık olacaktır. Tüm katılımcılara açık ve ücretsiz olan kongreye katılım için kongre web sayfasından (intornkongresi.ege.edu.tr) kayıt yapılması gerekmektedir.

İntörnlük dönemi eğitimlerini pandemi koşullarında tamamlayarak hekimlik yaşamlarına başlayacak olan öğrencilerimizle, hekim olma sorumluluğunun daha fazla hissedildiği bu dönemde bir arada bulunmanın özel bir önemi ve anlamı olduğunu düşünüyoruz. Bu zorlu süreçte ülkemizdeki tüm tıp fakültelerinden katılımlarını beklediğimiz İntörnlerimizin ihtiyaç duydukları destek ve dayanışmayı kongremiz aracılığıyla gerçekleştireceğimize inanıyoruz.

Fakültemizde 29-31 Mart 2022 tarihlerinde hibrit olarak gerçekleştirilecek "2.Ulusal İntörn Hekimlik Kongresi"ne ilişkin afiş ve kongre programı ekte sunulmuştur.

Kongremizin fakültenizdeki tüm İntörn Hekimlere duyurulmasını ve katılımlarınızı dileriz.

Sevgi ve Saygılarımla

Prof. Dr. Cemil Gürgün
Rektör Yardımcısı
Tıp Fakültesi Dekanı

Geri