Hareket Hastalıklarında Tanı ve Tedavide Güncel ve Gelecek
  Yaklaşımlar Sempozyumu
  
  Nevşehir / Kapadokya
  26-29.MAYIS,2022
     
KATEGORİ  
Tıp Kongreleri
YER   Nevşehir / Kapadokya
TARİH   26-29.MAYIS.2022
DÜZENLEYEN KURULUŞ   Türkiye Parkinson Hastalığı Derneği

ETKİNLİK MERKEZİ   Crowne Plaza Kapadokya Otel
ORGANİZATÖR KURULUŞ   Flap Tour
ETKİNLİK WEB SAYFASI   parkinsonkongresi.org/
DAVET KONAKLAMA LİNKLER İLETİŞİM
Değerli Meslektaşlarımız,

Türkiye Parkinson Hastalığı Derneği olarak “Hareket Hastalıklarında Tanı ve Tedavide Güncel ve Gelecek Yaklaşımlar Sempozyumu” 26 – 29 Mayıs 2022 tarihleri arasında Crowne Plaza Nevşehir Kapadokya’da gerçekleştireceğiz.

Bu sene hareket hastalıklarında güncel tanı tedavi yaklaşımları ile hastalarımızın tanısı, izlemi ve tedavileriyle ilgili gelecekte kullanıma girecek yöntem ve araçları da içeren bir program hazırladık. Her zamanki gibi beceri kursları, olgu tartışmaları, sözlü bildiri ve poster sunumları ile karşılıklı etkileşimli yoğun bir programımız olacak. Hareket bozuklukları çalışma grubumuzun değerli öğretim üyelerinin katkıları olmadan bu sempozyumu gerçekleştiremezdik. Sevgili hocalarımın ve meslektaşlarımın titizlikle hazırladıkları konuşmaları ve bilgi paylaşımları için şimdiden hepsine teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Türkiye Parkinson Hastalığı Derneğinin iki yılda bir düzenlediği sempozyum ile yeni bilgilerin ve çalışmaların aktarılmasına ek olarak meslektaşlarımızın birbirini yakından tanıması ve kaynaşması gibi sosyal işlevleri de hedefliyoruz.

Çok değerli katkılarınızla gerçekleşecek “Hareket Hastalıklarında Tanı ve Tedavide Güncel ve Gelecek Yaklaşımlar Sempozyumu”’ katılımlarınızla değer kazanacaktır.

Türkiye Parkinson Hastalığı Derneği Yönetim Kurulu adına
Prof. Dr. Dilek İnce Günal

Geri