40. Türkiye Muhasebe Eğitimi Sempozyumu
  
  Bolu / Abant
  18-22.MAYIS,2022
     
KATEGORİ  
İktisadi ve İdari Bilimler
YER   Bolu / Abant
TARİH   18-22.MAYIS.2022
DÜZENLEYEN KURULUŞ   Konya Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

ETKİNLİK MERKEZİ   Vonresort Abant Otel
ORGANİZATÖR KURULUŞ  
ETKİNLİK WEB SAYFASI   turmes2022.selcuk.edu.tr/
DAVET KONAKLAMA LİNKLER İLETİŞİM
Dünyamız, bir çağın kapanıp yeni bir çağın başladığı, değişim ve dönüşüm sürecini yaşamaktadır. Bu değişim ve dönüşüm, 2019 yılından beri yaşanan Covid-19 salgını ile hızını artırmıştır. Bu değişim ve dönüşüm, yaşam biçimi, iş yapış şekilleri, eğitim yöntem ve teknikleri başta olmak üzere birçok alanı etkisi altına almıştır. Bu gelişmeler aynı zamanda muhasebe uygulamalarını, muhasebe eğitimini ve muhasebe mesleğini de etkilemiştir.

Dijitalleşme, büyük veri, blokchain, yapay zekâ, bulut teknolojileri, kripto varlıklar, nesnelerin interneti, metaverse gibi yeni gelişmeler, denetim ve raporlama süreçlerini değiştirmeye ve dönüştürmeye başlamıştır. Muhasebe eğitim müfredatları başta olmak üzere muhasebe eğitiminde yeni teknolojilerin kullanılması ve diğer bilim dalları ile entegre yeni eğitim yöntemlerinin kullanılması gündeme gelmiştir. Bu gelişmeler, muhasebe alanındaki iş gücünün de yeniden yapılanmasını, muhasebe meslek mensuplarının; veri bilimciler başta olmak üzere diğer birçok alandaki uzmanlar ile ortak hareket etmelerini gündeme getirmiştir.

Ortaya çıkan ihtiyaçlar ve gelişmelerin, muhasebe uygulamalarına ve muhasebe eğitimine etkilerinin tartışılması amacıyla Sempozyumun ana teması “Dijital Çağda Muhasebe Eğitiminden Beklentiler” olarak belirlenmiştir. 1979 yılından bugüne muhasebe bilim insanları, meslek mensupları, düzenleyici kurumlar ve meslek örgütleri temsilcileri ve iş insanlarını bira raya getiren en önemli platformlardan biri olma özelliğine sahip Türkiye Muhasebe Eğitimi Sempozyumu’nda oluşturulan bilimsel tartışma platformu ülkemiz üniversitelerinde muhasebe eğitiminin mevcut durumunun değerlendirilmesi ve muhasebe eğitiminde gelecek vizyonunun ortaya konulması açısından önemli bir misyonu yerine getirmektedir.

Muhasebe eğitimine dair ortaya konulacak çalışmalardan tüm paydaşların fayda yaratacağını umut ettiğimiz ve 18-22 Mayıs 2022 tarihlerinde Abant’ta gerçekleştirilecek olan 40. Türkiye Muhasebe Eğitimi Sempozyumu’nda siz akademisyenler, meslek mensupları ve meslek kuruluşlarının temsilcilerini görmekten mutluluk duyacağız.

Saygılarımızla..
Prof. Dr. Ali ALAGÖZ
Sempozyum Dönem Başkanı

Geri