KAYFOR 2022 21. Uluslararası Kamu Yönetimi Forumu
  
  Eskişehir
  24-26.MART,2022
     
KATEGORİ  
İktisadi ve İdari Bilimler
YER   Eskişehir
TARİH   24-26.MART.2022
DÜZENLEYEN KURULUŞ   Anadolu Üniversitesi İİBF Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü

ETKİNLİK MERKEZİ   Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Kampüsü
ORGANİZATÖR KURULUŞ  
ETKİNLİK WEB SAYFASI   kayfor21.anadolu.edu.tr/
DAVET KONAKLAMA LİNKLER İLETİŞİM
Kamu Yönetimi Forumu (KAYFOR) kamu yönetimi akademisyenlerini ve uygulayıcılarını bir araya getirerek birbirlerini yakından tanıma fırsatı bulmalarına olanak sağlayan, bilgi ve deneyimlerin paylaşıldığı kamu yönetimi alanında düzenlenen ilk bilimsel etkinliklerden biridir.

KAYFOR, 2003 yılında Mersin Üniversitesi tarafından başlatılmıştır. Tüm üniversitelerin Kamu Yönetimi Bölüm Başkanları ve temsilcilerinin katıldığı çalıştay şeklinde düzenlenen bu ilk etkinliğin, belirlenen ana temalar çerçevesinde her yıl geleneksel olarak farklı bir üniversitenin ev sahipliğinde düzenlenmesine karar verilmiştir.

2004 yılında ikinci kez Hacettepe Üniversitesi’nde gerçekleştirilen KAYFOR’da akademik bildiriler sunulmaya başlanmış ve KAYFOR bilimsel bir toplantı niteliğini kazanmıştır. Önceki yıllarda Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Muğla Sıtkı Koçman üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Sütçü İmam Üniversitesi, TODAİE, Gazi Üniversitesi, Uludağ Üniversitesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Adnan Menderes Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi, Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesinde düzenlenen, 2021 yılında Taşkent ve İnönü Üniversitesinde gerçekleştirilen Kamu Yönetimi Forumu 2022 yılında Eskişehir’de Anadolu Üniversitesi bünyesinde düzenlenecektir. 2022 yılında 21.si düzenlenecek olan Kayfor '21'in amacı Yönetim ve Siyasette Güncel Tartışmalar'a zemin oluşturmaktır.

Geri