DİFEÖK 2022 2. Ulusal Disiplinlerarası Fen Eğitimi Öğretmenler
  Konferansı
  
  Ankara
  2-3.TEMMUZ,2022
     
KATEGORİ  
Eğitim
YER   Ankara
TARİH   2-3.TEMMUZ.2022
DÜZENLEYEN KURULUŞ   Çeşitli Üniversiteler
ETKİNLİK MERKEZİ   Ankara Başkent Öğretmenevi
ORGANİZATÖR KURULUŞ  
ETKİNLİK WEB SAYFASI   www.difeok.org/
DAVET KONAKLAMA LİNKLER İLETİŞİM
Günümüzde disiplinlerarası alanları bilimin doğası ve bilim tarihi ile bütünleştirerek, öğrencilere 21. yüzyıl becerilerinin kazandırılmasında öğretmenlerin rolü giderek önem kazanmaktadır. Bu kapsamda öğretmenlerin fen bilimleri kavramlarıyla matematiksel düşünme yeteneğini bir arada tutan, sosyal bilimler ile teknoloji ve mühendisliğin iç içe geçtiği disiplinlerarası uygulama örneklerini tanımaya ihtiyaçları vardır.

Ulusal Disiplinlerarası Fen Eğitimi Öğretmenler Konferansında; öğretmenlerin mesleki gelişimlerini destekleyici nitelikte bilgi ve bilimsel tecrübelerin paylaşılması, atölye çalışmaları ile uygulama becerilerinin geliştirilmesi hedeflenmiştir. Ayrıca konferans öğretmenlere öğrencileriyle birlikte katılabileceği, örnek uygulama etkinliklerini (Proje yarışmaları, e-Twinning vb.) paylaşabileceği bilimsel bir ortam sunar.

Düzenleme kurulundan, davetli konuşmacılarına, atölye çalışmalarından proje sunumlarına kadar tüm konferans süreci öğretmenlerimizle birlikte planlanmıştır.

Geri