Zanaat, Sanat ve Tasarım Dili Olarak Deri Sempozyumu ve Çalıştayı
  
  Karabük
  23-25.MAYIS,2022
     
KATEGORİ  
Güzel Sanatlar
YER   Karabük
TARİH   23-25.MAYIS.2022
DÜZENLEYEN KURULUŞ   Karabük Üniv. Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar Ve Tasarım Fakültesi

ETKİNLİK MERKEZİ  
ORGANİZATÖR KURULUŞ  
ETKİNLİK WEB SAYFASI   zansatader.karabuk.edu.tr/index.aspx
DAVET KONAKLAMA LİNKLER İLETİŞİM
Dünya tarihinde ilk çağlardan bu yana dericiliğin izlerini görmekteyiz. Orta Asya’dan günümüze kadar uzanan dericilik Türk sanatında da önemli bir yere sahiptir. Birçok kültürel mirasa sahip olan Safranbolu, dericiliğin ön planda olduğu yerleşim yerlerindendir. Tabakhanelerin bulunduğu bölgede yüz yılı aşkın süredir deriler ustaları tarafından işlenip çeşitli ürünlere dönüştürülmektedir. Günümüzde usta ellerden sanayileşmeye yenik düşen dericilik, geleneksel el sanatlarımızdan olup yavaş yavaş yok olmaya yüz tutmuştur. Sempozyum kapsamında sosyo-ekonomik açıdan önemli bir yere sahip olan dericilik tüm yönleriyle ele alınacaktır. Günümüz akademik çalışmaları ile dericilik zanaat, sanat ve tasarım olarak tekrar güncel hale getirilecek, kültürel ögelerimize sanatla sahip çıkarak yeni bir bakış açısı sunulacaktır.


Prof. Dr. Anıl ERTOK ATMACA
Karabük Üniversitesi Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar Ve Tasarım Fakültesi Dekanı
Düzenleme Kurulu Başkanı

Geri