1. Uluslararası İlişkiler Lisansüstü Öğrenci Kongresi
  
  ONLINE
  21-22.NİSAN,2022
     
KATEGORİ  
Öğrenci Kongreleri
YER   ONLINE
TARİH   21-22.NİSAN.2022
DÜZENLEYEN KURULUŞ   Atatürk Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü

ETKİNLİK MERKEZİ   ONLINE
ORGANİZATÖR KURULUŞ  
ETKİNLİK WEB SAYFASI   ircongress2022.atauni.edu.tr/
DAVET KONAKLAMA LİNKLER İLETİŞİM
Atatürk Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü ev sahipliğinde 21-22 Nisan 2022 tarihinde lisansüstü öğrenci kongresi çevrimiçi olarak gerçekleştirilecektir. Eğitimlerine devam etmekte olan yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin katılımına açık olan kongreye Türkçe ve İngilizce hazırlanmış bildiriler kabul edilecektir. Kongrede sunulacak bildirilerin aşağıda belirtilen konu başlıklarıyla ve Uluslararası İlişkiler disiplininin akademik olarak ilgilendiği diğer temalarla uyumlu olması beklenmektedir. Eş zamanlı oturumların gerçekleşeceği kongrede İngilizce bildiriler için çeviri yapılmayacaktır.

Kongreye katılım ücretsiz olup araştırmacıların ircongress2022.atauni.edu.tr adresinden başvuru formunu doldurmaları ve kısa özgeçmişleriyle (maksimum 200 kelime) ilan edilen son tarihten önce başvurmaları gerekmektedir. Kongreye gönderilen özet metinler, hakem kurulu tarafından değerlendirildikten sonra programa dahil edilecektir. Özet metinlerde ele alınacak olan konunun kavramsal çerçevesinin belirtilerek araştırmanın temel savlarının 500-750 kelime aralığında özetlenmesi gerekmektedir. Kongreye gönderilen çalışmaların daha önce herhangi bir yerde yayımlanmamış olması gerekmektedir. Kriterleri sağlayan özetler, kongre sonrası ISNB’li bildiri özetleri kitabında basılacaktır.

Tam metin ile kongreye katılmak isteyen araştırmacıların çalışmalarını 4000-5500 kelime aralığında belirtilen yazım kurallarına göre hazırlamaları, etik ve telif devir beyanlarını imzaladıktan sonra 1 Temmuz 2022 tarihine kadar uicdergisi@atauni.edu.tr adresine göndermeleri gerekmektedir. Gönderilen tam metinler hakemlik sürecinden geçtikten sonra editör kurulunun kararına göre 2022 yılı içerisinde özel sayısı çıkarılacak olan Uluslararası İlişkiler Çalışmaları Dergisi’nde (e-ıssn:2791-724X) yayınlanacaktır.

Geri