ONLINE KONGRE LİSTESİ

Online Kongre Listesi

********************OCAK'2021********************23/24 Ocak 2021***** 1. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Biyomedikal Kongresi
____________________________________________

23/24 Ocak 2021***** Tüm Yüz Gençleştirme Kongresi
____________________________________________

25/26 Ocak 2021***** 5. Uluslararası Farklı Şiddet Boyutları ve Toplumsal Algı Kongresi
____________________________________________
********************ŞUBAT'2021*******************


4/7 Şubat 2021***** UDAIS 2021 6. Ulusal Diyabetik Ayak İnfeksiyonları Simpozyumu
____________________________________________

4/5 Şubat 2021***** Öğrenci Bilim Kongresi & Sempozyumu
____________________________________________

4/7 Şubat 2021***** Isparta Otizm Kongresi
____________________________________________

4/8 Şubat 2021***** Aşı Öncüleri için 3. Aşı Kursu
____________________________________________

5/7 Şubat 2021***** 1. Ulusal Diş Hekimliği Öğrenci Kongresi
____________________________________________

5/7 Şubat 2021***** Deriden Kas ve İskelete E-Kongresi
____________________________________________

12/14 Şubat 2021***** Türk Dermatoloji Derneği Sanal Dermatoloji Buluşması
____________________________________________

12/14 Şubat 2021***** 4. Gençlerle Onkolojiye Bakış Kongresi
____________________________________________

13 Şubat 2021***** 14th New Trends in Hematology Virtual Congress 2021
____________________________________________

17/21 Şubat 2021***** TNRD 30. Yıl Uluslararası Katılımlı Tanısal, Girişimsel Nöroradyoloji ve Baş-Boyun Radyolojisi Yıllık Kongresi
____________________________________________

17/19 Şubat 2021***** 28. İTÜ EMÖS Endüstri Mühendisliği Öğrenci Sempozyumu
____________________________________________

18/20 Şubat 2021***** HEVES 2021 7. Hemofili Vakalarla Eğitim Sempozyumu
____________________________________________

19/20 Şubat 2021***** ICMI 2021 1st International Conference on Computing and Machine Intelligence
____________________________________________

20/21 Şubat 2021***** Meme Kanseri 2021 Güncel Tedavi Yaklaşımları Sempozyumu
____________________________________________

20/21 Şubat 2021***** 8. Marmara Pediatri Kongresi
____________________________________________

22/28 Şubat 2021***** 9. Pediatrik Probiyotik Prebiyotik Akademisi
____________________________________________

22/25 Şubat 2021***** ISSRIS'21 Uluslararası Bilimsel Araştırmalar ve Yenilikçi Çalışmalar Sempozyumu
____________________________________________

25/26 Şubat 2021***** 5. Uluslararası Farklı Şiddet Boyutları ve Toplumsal Algı Kongresi
____________________________________________

26/28 Şubat 2021***** USBIK 2021 Uluslararası Online Fen Bilimleri Kongresi
____________________________________________

26/28 Şubat 2021***** Prof. Dr. Hıfzı Özcan 8. Uluslararası Cerebral Palsy ve Gelişimsel Bozukluklar Kongresi
____________________________________________

26/28 Şubat 2021***** İzmir Onkoloji Günleri 7. Nadir Tümörler Sempozyumu
____________________________________________

26/28 Şubat 2021***** International Congress on Biological and Health Sciences
____________________________________________

26/27 Şubat 2021***** Sağlık Bilimleri Üniversitesi 4. Romatizmal Hastalıklar Sempozyumu
____________________________________________

26/28 Şubat 2021***** 13. Geleneksel Çapa Nefroloji ve Transplantasyon Günleri
____________________________________________

26/28 Şubat 2021***** 25. Uyku Tıbbı Hekimliği Sertifikasyon Hazırlık Kursu
____________________________________________

27/28 Şubat 2021***** 2. Gastroenteroloji Günleri
____________________________________________
********************MART'2021*******************


4/7 Mart 2021***** 11. Uludağ Dermatokozmetoloji Günleri
____________________________________________

5/7 Mart 2021***** 17. Uludağ İç Hastalıkları Kış Kongresi
____________________________________________

5/7 Mart 2021***** 4. Aterometabolik ve Renal Hastalıklar E-Sempozyumu
____________________________________________

5/7 Mart 2021***** 5. Uluslararası Biyosidal Kongresi
____________________________________________

5/7 Mart 2021***** 8. Endokrinoloji/Metabolizma Hastalıkları, Kadın Sağlığı ve Gebelik Sempozyumu
____________________________________________

10/12 Mart 2021***** ARACONF 2021 2nd International Conference On Access To Recent Advances In Engineering And Digitalization
____________________________________________

11/14 Mart 2021***** 6th INDERCOS Congress "Immunogenetics in Dermatology and Aging"
____________________________________________

11/14 Mart 2021***** 11. Gıda Mühendisliği Öğrenci Kongresi
____________________________________________

11/14 Mart 2021***** Geleneksel İç Hastalıkları Günleri - İnteraktif Güncelleştirme 2021
____________________________________________

12/14 Mart 2021***** KEPAN E-Kongre 2021
____________________________________________

12/13 Mart 2021***** 4. Ege Endokrin Hastalıklar ve Genetik Sempozyumu
____________________________________________

13 Mart 2021***** İç Hastalıkları Hemşireliği Günleri
____________________________________________

13/14 Mart 2021***** 16. Uludağ Nöroloji Günleri
____________________________________________

13/14 Mart 2021***** 17. Ulusal Uludağ Pediatri Kış Kongresi
____________________________________________

13/14 Mart 2021***** Ankara Aile Hekimliği Bahar Sempozyumu
____________________________________________

15/17 Mart 2021***** UBCAK 2021 5. Uluslararası Bilimsel Çalışmalar Kongresi
____________________________________________

16/20 Mart 2021***** 9. Çocuk Dostları Kongresi
____________________________________________

17/19 Mart 2021***** 5. Uluslararası Sağlıkta Bilişim ve Bilgi Güvenliği Kongresi
____________________________________________

18/20 Mart 2021***** EHOK 2021 9. Ege Hematoloji Onkoloji Kongresi
____________________________________________

18/21 Mart 2021***** 8. Uluslararası Fetal Hayattan Çocukluğa İlk 1000 Günde Anne ve Çocuk Beslenmesi Kongresi
____________________________________________

22/26 Mart 2021***** ICABC 2021 3rd International Congress on Analytical and Bioanalytical Chemistry
____________________________________________

25/27 Mart 2021***** ICCI-EPOK 2021 8. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
____________________________________________

25/26 Mart 2021***** İnflamatuar Hastalıklarda Tedaviye Multidisipliner Yaklaşım (Online Sempozyum)
____________________________________________

26/27 Mart 2021***** BioMech 2021 Uluslararası 10. Biyomekanik Kongresi
____________________________________________

26/28 Mart 2021***** 9. Ulusal Sitopatoloji Sanal Kongresi
____________________________________________

26/28 Mart 2021***** 10. Ulusal Endokrin Cerrahi Kongresi
____________________________________________

27/28 Mart 2021***** INSAC International Congress on New Developments in Health Sciences (ICNDHS 2021)
____________________________________________

27/28 Mart 2021***** INSAC International Congress on Scientific Developments for Social and Education Sciences (ICSDSE 2021)
____________________________________________

31 Mart/4 Nisan 2021***** 10. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik E-Kongresi
____________________________________________
********************NİSAN'2021*******************1/2 Nisan 2021***** Osteoporoz Halk Kongresi
____________________________________________

1/3 Nisan 2021***** MTCON Kıtalararası Turizm Yönetimi Konferansı 2021
____________________________________________

1/4 Nisan 2021***** 14. Ulusal Endoüroloji Kongresi
____________________________________________

1/4 Nisan 2021***** 22. Yönetim Bilimleri Kongresi
____________________________________________

2/3 Nisan 2021***** 13. Ulusal Kemik İliği Transplantasyonu ve Hücresel Tedaviler Kongresi
____________________________________________

2/4 Nisan 2021***** YÖNAR/MU’2021 Yönetim Araştırmaları / Mühendislik Uygulamaları Sempozyumu
____________________________________________

7/8 Nisan 2021***** TESAM 4. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi
____________________________________________

8/10 Nisan 2021***** 5. İç Hastalıkları Akademisi Kongresi
____________________________________________

8/10 Nisan 2021***** 12. Uluslararası Sinan Sempozyumu
____________________________________________

9/10 Nisan 2021***** 5. Hematolojik İmmünoloji Kongresi
____________________________________________

9/11 Nisan 2021***** INARS Uluslararası Sürdürülebilirlik İçin Sosyal Bilimler Kongresi
____________________________________________

10/11 Nisan 2021***** USVES 2021 Uluslararası Sosyal Bilimler ve Eğitim Bilimleri Sempozyumu
____________________________________________

16/18 Nisan 2021***** Obezite Cerrahisi ve Diyetisyenliği E-Kongresi
____________________________________________

16/17 Nisan 2021***** BİLHİKEM 4. Sosyal Bilimler Öğrenci Sempozyumu
____________________________________________

16/20 Nisan 2021***** 3. Uluslararası Şehir, Çevre ve Sağlık Kongresi & 1. Uluslararası Sağlık ve İklim Değişikliği Kongresi
____________________________________________

28/30 Nisan 2021***** GPSS 2021 3rd International Gazi Pharma Symposium Series
____________________________________________
********************MAYIS'2021*******************20/23 Mayıs 2021***** 30. Ulusal Patoloji Kongresi
____________________________________________

27/29 Mayıs 2021***** 3. Diyabet Teknolojileri Sempozyumu
____________________________________________

28/29 Mayıs 2021***** 5. Ulusal Yapı Kongresi ve Sergisi
____________________________________________
*******************HAZİRAN'2021******************4/5 Haziran 2021***** ICONDATA'21 4th International Conference on Data Science and Applications
____________________________________________


 
Tüm Haberler