ONLINE KONGRE LİSTESİ

Online Kongre Listesi

*******************EYLÜL'2021******************27/29 Eylül 2021***** “Hemşirelik Eğitiminin Geleceği 3: Pandemi Sürecinde Eğitimi İyileştirme Yaklaşımları” Sempozyumu
____________________________________________

27/30 Eylül 2021***** KIWI 2021 10th International Symposium on Kiwifruit
____________________________________________

28/29 Eylül 2021***** Yunus Emre Ulusal Öğrenci Sempozyumu
____________________________________________

30 Eylül/3 Ekim 2021***** Türk Nöroşirürji Derneği 34. Bilimsel Kongresi
____________________________________________

30 Eylül/3 Ekim 2021***** FMGT 2021 3. Uluslararası Fen, Matematik, Girişimcilik ve Teknoloji Eğitimi Kongresi
____________________________________________

30 Eylül/3 Ekim 2021***** 4. Hematolojik Nadir Hastalıklar Kongresi
____________________________________________
*******************EKİM'2021******************1/3 Ekim 2021***** 39. Zeynep Kamil Jineko-Patoloji Kongresi
____________________________________________

1/3 Ekim 2021***** ISEC 2021 2. Uluslararası Eğitim ve Değişim Sempozyumu
____________________________________________

1/3 Ekim 2021***** 1. Kuzey-Güney Marmara Romatoloji Buluşmaları
____________________________________________

1/4 Ekim 2021***** 2. Uluslararası Emzirme Gerçeği Kongresi
____________________________________________

3 Ekim 2021***** 6. Davranış Nörolojisi ve Demans Okulu
____________________________________________

2/3 Ekim 2021***** Necmettin Erbakan Üniversitesi Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi
____________________________________________

4/8 Ekim 2021***** 7. InTraders Uluslararası Ticaret Kongresi
____________________________________________

4/8 Ekim 2021***** MolBiotech 2021 10. Uluslararası Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji Kongresi
____________________________________________

5/9 Ekim 2021***** 14. Ulusal Androloji Kongresi
____________________________________________

6/8 Ekim 2021***** IDEA 2021 14th International IDEA Conference: Studies in English
____________________________________________

6/9 Ekim 2021***** 14. Uluslararası Türk Omurga Kongresi
____________________________________________

7/8 Ekim 2021***** ISEPA'21 4. Uluslararası Ekonomi, Siyaset ve Yönetim Sempozyumu
____________________________________________

7/9 Ekim 2021***** 33. Ulusal Kimya Kongresi
____________________________________________

7/9 Ekim 2021***** 5. Çocuk Genetik Hastalıkları Kongresi
____________________________________________

7/9 Ekim 2021***** 1. Uluslararası Tıp, Sağlık ve İletişim Bilimleri Kongresi
____________________________________________

7/10 Ekim 2021***** 9. Ulusal Aşı Sempozyumu
____________________________________________

8/10 Ekim 2021***** OSTEO 2021 7. Ulusal Osteoporoz Kongresi
____________________________________________

8/10 Ekim 2021***** 46. Ulusal Fizyoloji Kongresi
____________________________________________

8/9 Ekim 2021***** ICDBME2021 1. Uluslararası Dijital İşletme, Yönetim ve Ekonomi Kongresi
____________________________________________

8/9 Ekim 2021***** ISC'21 1. Uluslararası Karakterizasyon Sempozyumu
____________________________________________

8/10 Ekim 2021***** 8. Ulusal Tarım Kongresi
____________________________________________

8 Ekim 2021***** UKSEK 2021 3. Uluslararası Kültür, Sanat ve Edebiyat Kongresi
____________________________________________

8/10 Ekim 2021***** 15. Çukurova Nöroloji Günleri
____________________________________________

9/10 Ekim 2021***** Pediatrik Dermatoloji-Romatoloji Sempozyumu & Kapilleroskopi Atölyesi
____________________________________________

9/10 Ekim 2021***** 4. Çukurova Kadın Doğum Günleri
____________________________________________

11/12 Ekim 2021***** Dicle Üniversitesi 2. Uluslararası Mimarlık Sempozyumu
____________________________________________

11/14 Ekim 2021***** IGATE’21 Uluslararası Özel Yetenekliler Eğitimi Kongresi
____________________________________________

12/13 Ekim 2021***** 7. Uluslararası Ekonomi Yönetimi ve Pazar Araştırmaları Kongresi
____________________________________________

13/17 Ekim 2021***** 22. Ulusal Anatomi Kongresi
____________________________________________

14/16 Ekim 2021***** 5. Uluslararası İstanbul Odyoloji Kongresi
____________________________________________

14/16 Ekim 2021***** 2. Uluslararası Muhasebe ve Finans Tarihi Kongresi
____________________________________________

14/17 Ekim 2021***** 2. Uluslararası 18. Ulusal Adli Bilimler Kongresi
____________________________________________

15 Ekim 2021***** ETNAS'21 Mühendislik, Teknoloji Araştırmaları ve Doğa Bilimleri Konferansı
____________________________________________

15 Ekim 2021***** MKA'21 Mimarlık ve Kentsel Araştırmalar Konferansı
____________________________________________

15/16 Ekim 2021***** Biruni University 1st International English Language Teaching (ELT) Conference
____________________________________________

15/17 Ekim 2021***** 7th International Agriculture Congress
____________________________________________

15/17 Ekim 2021***** ISITES2021 9. Uluslararası Mühendislik ve Bilim Alanında Yenilikçi Teknolojiler Sempozyumu
____________________________________________

15/17 Ekim 2021***** 21.Ulusal 5.Uluslararası Turizm Kongresi
____________________________________________

18/19 Ekim 2021***** ADVED 2021 7. Uluslararası Eğitimde Gelişmeler Konferansı
____________________________________________

19/20 Ekim 2021***** IDEC 2021 Uluslararası Uzaktan Eğitim Kongresi
____________________________________________

19/20 Ekim 2021***** IHAC VI 6. Uluslararası Holistence Academy Kongresi
____________________________________________

20/22 Ekim 2021***** 6th International Conference on Advances in Mechanical Engineering
____________________________________________

20/22 Ekim 2021***** ISBR 2021 3. Uluslararası Biyoçeşitlilik Araştırmaları Sempozyumu
____________________________________________

20/23 Ekim 2021***** 6. Uluslararası 10. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi
____________________________________________

21/22 Ekim 2021***** ITTD 2021 2. Uluslararası Seyahat ve Turizm Dinamikleri Kongresi
____________________________________________

21/23 Ekim 2021***** ICNES 2021 7th INSAC International Congress on Natural and Engineering Sciences
____________________________________________

21/23 Ekim 2021***** INCSES 2021 7th INSAC International Congress on Social and Education Sciences
____________________________________________

21/23 Ekim 2021***** ICHES 2021 7th INSAC International Congress on Health Sciences
____________________________________________

21/23 Ekim 2021***** ISMSIT 2021 5th International Symposium on Multidisciplinary Studies and Innovative Technologies
____________________________________________

21/24 Ekim 2021***** ENDO BRIDGE 2021
____________________________________________

21/24 Ekim 2021***** 5. Ulusal Ürogenital Kanserler Kongresi
____________________________________________

21/24 Ekim 2021***** 3. Uluslararası Atletik Performans ve Sporda Sağlık Kongresi
____________________________________________

22/24 Ekim 2021***** 3. Uluslararası Türk Dünyası Mühendislik ve Fen Bilimleri Kongresi
____________________________________________

22/24 Ekim 2021***** ULEAD ICRAL 2021 5. Uluslararası Uygulamalı Dilbilim Araştırmaları Konferansı
____________________________________________

22/24 Ekim 2021***** 8. Ulusal Botanik Kongresi
____________________________________________

22/24 Ekim 2021***** ASC-2021 / FALL 2nd International Academician Studies Congress
____________________________________________

22/24 Ekim 2021***** UOEK 2021 31. Ulusal Özel Eğitim Kongresi
____________________________________________

22/24 Ekim 2021***** BANU-ITSC'21 2. Uluslararası Akıllı Ulaşım Sistemleri Konferansı
____________________________________________

23/24 Ekim 2021***** 3. Uluslararası ve 14. Akademik Geriatri Kongresi
____________________________________________

25/29 Ekim 2021***** SWC 2021 Dünya Güneş Kongresi & ISREE 2021 14. Uluslararası Yenilenebilir Enerji Eğitimi Sempozyumu
____________________________________________

26/27 Ekim 2021***** IITAS 2021 15. Uluslararası İzmir Tekstil ve Hazır Giyim Sempozyumu
____________________________________________

26/27 Ekim 2021***** CIM 2021 18th International Symposium Communication in the Millenium
____________________________________________

26/28 Ekim 2021***** ICITS 2021 14. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu
____________________________________________

27/29 Ekim 2021***** IZDAS KONGRE “IArcSAS” 1. Uluslararası Mimarlık Bilimleri ve Uygulamaları Sempozyumu
____________________________________________

27/29 Ekim 2021***** SCA 2021 6th International Conference on Smart City Applications
____________________________________________

29/31 Ekim 2021***** BCEPK 2. Uluslararası Bebek Çocuk Ergen Psikoloji Kongresi
____________________________________________

29/30 Ekim 2021***** 3. Uluslararası Türkçe Kongresi
____________________________________________
*******************KASIM'2021******************1/3 Kasım 2021***** ICAENS 2021 1st International Conference on Applied Engineering and Natural Sciences
____________________________________________

1/2 Kasım 2021***** ICOLAR-2021 Uluslararası Dil Araştırmaları Kongresi
____________________________________________

4/5 Kasım 2021***** 5. Ulusal 1. Uluslararası Liman Kongresi
____________________________________________

4/5 Kasım 2021***** ICONER 2021 Uluslararası Ekonomi Araştırmaları Kongresi
____________________________________________

4/6 Kasım 2021***** 26. Ulusal 1. Uluslararası Farmakoloji Kongresi
____________________________________________

4/5 Kasım 2021***** İFK-2021 10. İstanbul Finans Kongresi
____________________________________________

5/6 Kasım 2021***** 4. Uluslararası Tıp Hukuku Kongresi
____________________________________________

5/6 Kasım 2021***** Türk Periodontoloji Derneği 50. Uluslararası Bilimsel Çevrim İçi Kongresi
____________________________________________

5/6 Kasım 2021***** IHSSC 2021 1. Uluslararası Sağlık Hizmetlerinde Sürdürülebilirlik Kongresi
____________________________________________

5/6 Kasım 2021***** 3. Uluslararası Tarım ve Gıda Etiği Kongresi
____________________________________________

5/7 Kasım 2021***** 17. Uluslararası Kardiyoloji Ve Kardiyovasküler Cerrahide Yenilikler Kongresi
____________________________________________

5/7 Kasım 2021***** Uluslararası Din, Düşünce ve Ahlâk Sempozyumu
____________________________________________

5/7 Kasım 2021***** 1. Ulusal ve Uluslararası Katılımlı Mikrobiyolojide Pandemik Etkili Virülans Analizi E-Kongresi
____________________________________________

6/8 Kasım 2021***** 8. Uluslararası Yönetim ve Sosyal Bilimler Kongresi
____________________________________________

7 Kasım 2021***** 5. Ege Tiroid Günleri
____________________________________________

9/12 Kasım 2021***** 3rd International Home Care Congress
____________________________________________

10/11 Kasım 2021***** ICHUS 2021 4. Uluslararası İnsan Çalışmaları Kongresi
____________________________________________

10/19 Kasım 2021***** ICB 2021 5. Uluslararası Biyotıp Kongresi
____________________________________________

11/12 Kasım 2021***** 6. Uluslararası Farklı Şiddet Boyutları ve Toplumsal Algı Kongresi
____________________________________________

11/12 Kasım 2021***** SİS 2021 7. Sağlık İletişimi Sempozyumu
____________________________________________

11/13 Kasım 2021***** 18. Aile Hekimliği Araştırma Günleri
____________________________________________

11/14 Kasım 2021***** 6. Ulusal 5. Uluslararası Ebelik Kongresi
____________________________________________

11/14 Kasım 2021***** 20. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi
____________________________________________

12/14 Kasım 2021***** USOS 2021 19. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu
____________________________________________

12/14 Kasım 2021***** ISTC3 3. Uluslararası Sürdürülebilir Turizm Kongresi
____________________________________________

12/14 Kasım 2021***** ISEO 2021 51st International Symposium on Essential Oils
____________________________________________

12/14 Kasım 2021***** UMCAK 2021 1. Uluslararası Uygulamalı Tıp Bilimleri Kongresi
____________________________________________

12/14 Kasım 2021***** Antalya Artrit Günleri Online Sempozyumu
____________________________________________

12/13 Kasım 2021***** 9. Onkolojide Arayışlar Sempozyumu
____________________________________________

13/14 Kasım 2021***** ICAFA-2021 Uluslararası Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Kongresi
____________________________________________

16/17 Kasım 2021***** ICOBIG-2021 Uluslararası Biyoloji ve Genetik Kongresi
____________________________________________

17/19 Kasım 2021***** UYMS 2021 15. Ulusal Yazılım Mühendisliği Sempozyumu
____________________________________________

17/19 Kasım 2021***** 3. Ulusal Eczacılık Eğitimi ve Akreditasyon Kongresi
____________________________________________

18/19 Kasım 2021***** GMC'21 4th Global Conference on Innovation in Marine Technology and the Future of Maritime Transportation
____________________________________________

18/19 Kasım 2021***** INTAVIC 2021 5. Uluslararası Havacılık Yönetimi Konferansı
____________________________________________

18/19 Kasım 2021***** Erken Faz Klinik Araştırmalar Sempozyumu
____________________________________________

18/20 Kasım 2021***** ICENTE'21 5. Uluslararası Mühendislik Teknolojileri Konferansı
____________________________________________

18/20 Kasım 2021***** 2. Uluslararası 4. Ulusal Hemşirelik Tarihi Kongresi
____________________________________________

19/20 Kasım 2021***** ICITES 2021 Uluslararası Bilişim Teknolojileri ve Güvenliği Kongresi
____________________________________________

20 Kasım 2021***** Sağlık Bilimleri Üniversitesi 5. Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Günleri Sempozyumu
____________________________________________

20/21 Kasım 2021***** ICET 2021 6. Uluslararası Mühendislik ve Teknoloji Yönetimi Kongresi
____________________________________________

20/21 Kasım 2021***** ICOTRAUMA 2021 Uluslararası Travma Kongresi
____________________________________________

21/23 Kasım 2021***** 19. Ulusal Sinirbilim Kongresi
____________________________________________

22/23 Kasım 2021***** ICONEP 2021 Uluslararası İnterdisipliner Salgın Hastalıklar Kongresi
____________________________________________

23 Kasım 2021***** Wo-Men Automotive Winter Meetup
____________________________________________

24/26 Kasım 2021***** EURASIANBIOCHEM 2021 4th International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences
____________________________________________

24/26 Kasım 2021***** IECEC-UOEK 2021 7. Uluslararası Okul Öncesi Eğitimi Kongresi
____________________________________________

24/26 Kasım 2021***** W-CAN 2021 World Congress on Applied Nanotechnology
____________________________________________

24/26 Kasım 2021***** Gazi Üniversitesi Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri Kongresi
____________________________________________

25/26 Kasım 2021***** Uluslararası Spor ve Sosyal Bilimlere Multidisipliner Yaklaşım Kongresi
____________________________________________

25/26 Kasım 2021***** ICELECC-2021 Uluslararası Elektrik, Elektronik ve Haberleşme Kongresi
____________________________________________

25/27 Kasım 2021***** 1. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Multidisipliner Yaklaşımlar Kongresi
____________________________________________

25/27 Kasım 2021***** 7. Lizozomal Hastalıklar Kongresi
____________________________________________

26/27 Kasım 2021***** SOSPED 2021 8. Ulusal Sosyal Pediatri E-Sempozyumu
____________________________________________

26/28 Kasım 2021***** 1. Uluslararası Yapay Zeka ve Veri Bilimi Kongresi
____________________________________________

26/28 Kasım 2021***** ÖZEK 2021 11. Ulusal Özel Eğitim Öğrenci Kongresi
____________________________________________

27/28 Kasım 2021***** ICMECE 2021 Interdisciplinary Conference on Mechanics, Computers and Electrics
____________________________________________

27/28 Kasım 2021***** 4. Uluslararası İstatistik Matematik ve Analitik Yöntemler Kongresi
____________________________________________

27/28 Kasım 2021***** 6. Uluslararası Sağlıklı Yaşam Kongresi
____________________________________________

27/28 Kasım 2021***** 1. Doğu Anadolu Romatoloji Günleri Sempozyumu
____________________________________________

29 Kasım/1 Aralık 2021***** ICOMS Uluslararası İletişim Bilimleri Sempozyumu
____________________________________________
*******************ARALIK'2021******************1/2 Aralık 2021***** ICOMNAS-2021 Uluslararası Multidisipliner Doğa Bilimleri ve Mühendislik Kongresi
____________________________________________

1/3 Aralık 2021***** ICOM-2021 5th International Online Conference on Mathematics
____________________________________________

3/5 Aralık 2021***** Uluslararası Spor Hekimliği Kongresi ve 18. Türk Spor Hekimliği Kongresi
____________________________________________

4/5 Aralık 2021***** Çocuk Göğüs Hastalıkları 5. Kongresi
____________________________________________

4/5 Aralık 2021***** 6. Uluslararası Beslenme Obezite ve Toplum Sağlığı Kongresi
____________________________________________

4/5 Aralık 2021***** ISCAT 2021 3. Uluslararası Kritik Analitik Düşünme Sempozyumu
____________________________________________

4/5 Aralık 2021***** International Conference on Applied Economy and Finance Extended with Social Science (e-ICOAEF VIII)
____________________________________________

6/7 Aralık 2021***** UBBK 4. Ulusal Uygulamalı Biyolojik Bilimler Kongresi
____________________________________________

6/9 Aralık 2021***** 4. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi
____________________________________________

6/9 Aralık 2021***** 18. Ulusal Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım E-Kongresi & 10. Avrasya Yoğun Bakım E-Toplantısı
____________________________________________

6/7 Aralık 2021***** 8. Uluslararası Mühendislik Mimarlık ve Tasarım Kongresi
____________________________________________

8/9 Aralık 2021***** 8. Uluslararası Kadın Çocuk Sağlığı ve Eğitimi Kongresi
____________________________________________

8/9 Aralık 2021***** ICABS 6th International Congress on Applied Biological Science
____________________________________________

9/11 Aralık 2021***** 4th East Mediterranean Congress of Laboratory Animal Science
____________________________________________

9/12 Aralık 2021***** UCMK 2021 14. Ulusal 2. Uluslararası Çevre Mühendisliği Kongresi
____________________________________________

9/11 Aralık 2021***** 2. Uluslararası Öğrenme Güçlüğü E-Kongresi
____________________________________________

10/11 Aralık 2021***** 17. Ulusal Onkolojik Araştırmalar Sanal Çalıştayı
____________________________________________

10/11 Aralık 2021***** ICAM 2021 1st International Congress on Aviation Management
____________________________________________

10/11 Aralık 2021***** 5. Uluslararası Hemşirelik ve İnovasyon Kongresi
____________________________________________

10/12 Aralık 2021***** 14. Nöropsikiyatri Günleri
____________________________________________

10/12 Aralık 2021***** ICIRE 2021 2. Uluslararası Eğitimde Yenilikçi Araştırmalar Kongresi
____________________________________________

11/12 Aralık 2021***** 11. Uluslararası Katılımlı Ulusal Akupunktur ve Tamamlayıcı Tıp E-Kongresi
____________________________________________

12/13 Aralık 2021***** 11. Uluslararası Sosyal Beşeri ve Eğitim Bilimleri Kongresi
____________________________________________

14/15 Aralık 2021***** 7. Uluslararası İş Güvenliği ve Çalışan Sağlığı Kongresi
____________________________________________

17/19 Aralık 2021***** 10. Ulusal Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji Kongresi
____________________________________________

17/18 Aralık 2021***** 5. Uluslararası Akademik Öğrenci Çalışmaları Kongresi
____________________________________________

18/19 Aralık 2021***** Doğu Karadeniz Romatoloji Günleri
____________________________________________

22/25 Aralık 2021***** ICONSAD'21 Uluslararası Bilimsel Gelişmeler Kongresi
____________________________________________
*******************OCAK'2022******************14/16 Ocak 2022***** UFEK 2022 5. Ulusal Fizik Eğitimi Kongresi
____________________________________________
*******************MAYIS'2022******************19/22 Mayıs 2022***** 5. KONGREGEKO Uluslararası Genç Ekonomistler Öğrenci Kongresi
____________________________________________
 
Tüm Haberler