HİBRİT KONGRELER

Hem YÜZ YÜZE, hem de ONLINE katılım alternatifi sunan kongreler


***********TEMMUZ'2021***************24/25 Temmuz 2021***** SELÇUK ZİRVESİ 4. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi
____________________________________________

24/25 Temmuz 2021***** SELÇUK ZİRVESİ 4. Uluslararası Uygulamalı Bilimler Kongresi
____________________________________________

27/31 Temmuz 2021***** 16th ESTC Ecotourism & Sustainable Tourism Conference 2021
____________________________________________

29/30 Temmuz 2021***** ISTEC 2021 International Science and Technology Conference
____________________________________________

29/30 Temmuz 2021***** IQC 2021 International Quality Conference
____________________________________________

29/30 Temmuz 2021***** ITICAM 2021 International Trends and Issues in Communication & Media Conference
____________________________________________
***********AĞUSTOS'2021***************
1/2 Ağustos 2021***** 4. Ulusal BAŞKENT Disiplinler Arası Bilimsel Çalışmalar Kongresi
____________________________________________

1/2 Ağustos 2021***** 4. Uluslararası Küreselleşme ve Uluslararası İlişkiler Kongresi
____________________________________________

7/9 Ağustos 2021***** 13. Uluslararası Çin'den Adriyatik'e Sosyal Bilimler Kongresi
____________________________________________

7/8 Ağustos 2021***** AKDENİZ ZİRVESİ 5. Uluslararası Uygulamalı Bilimler Kongresi
____________________________________________

7/8 Ağustos 2021***** AKDENİZ ZİRVESİ 5. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi
____________________________________________

11/12 Ağustos 2021***** 10. Uluslararası Kültür ve Medeniyet Kongresi
____________________________________________

11/12 Ağustos 2021***** Avrasya 9. Uluslararası Uygulamalı Bilimler Kongresi
____________________________________________

15/16 Ağustos 2021***** EL RUHA 9. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi
____________________________________________

17 Ağustos 2021***** 5. Uluslararası Tarih ve Kültür Kongresi
____________________________________________

17 Ağustos 2021***** IZDAS KONGRE 1. Uluslararası Fizik Kongresi
____________________________________________

17 Ağustos 2021***** IZDAS KONGRE 5. Uluslararası Adli Bilimler ve Hukuk Kongresi
____________________________________________

24/26 Ağustos 2021***** ICLEL 7. Uluslararası Yaşamboyu Eğitim ve Liderlik Konferansı
____________________________________________

28/29 Ağustos 2021***** Karadeniz 7. Uluslararası Uygulamalı Bilimler Kongresi
____________________________________________

28/29 Ağustos 2021***** Karadeniz 7. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi
____________________________________________

30 Ağustos 2021***** 3. Uluslararası 30 AĞUSTOS Bilimsel Araştırmalar Sempozyumu
____________________________________________
***********EYLÜL'2021***************1/3 Eylül 2021***** TURKCESS 2021 7. Uluslararası Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresi
____________________________________________

1/3 Eylül 2021***** CUDES 2021 12th International Congress on Current Debates in Social Sciences
____________________________________________

1/3 Eylül 2021***** AGBIOL 2021 3rd International Conference on Agriculture, Biology and Life Sciences
____________________________________________

2/3 Eylül 2021***** IETC 2021 International Educational Technology Conference
____________________________________________

2/3 Eylül 2021***** INTE 2021 International Conference on New Horizons in Education
____________________________________________

2/4 Eylül 2021***** 17. Anadolu Gastroenteroloji Günleri
____________________________________________

2/5 Eylül 2021***** Primo 2021 Practical Recommendations in Immuno & Molculer Oncology
____________________________________________

3/5 Eylül 2021***** UMTEB 11. Uluslararası Mesleki ve Teknik Bilimler Kongresi
____________________________________________

4/5 Eylül 2021***** Uluslararası 1. Pandemi ve Küresel Etkileri Disiplinlerarası Çalışmalar Kongresi
____________________________________________

5/8 Eylül 2021***** IWARR 2021 4th IWA Resource Recovery Conference
____________________________________________

7/8 Eylül 2021***** 7. ÇUKUROVA Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi
____________________________________________

7/8 Eylül 2021***** ISPEC Ulusal Bilimsel Araştırmalar Kongresi
____________________________________________

7/9 Eylül 2021***** 12. Uluslararası Multidisipliner Avrasya Kongresi
____________________________________________

8/10 Eylül 2021***** ULIBTK 2021 23. Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi
____________________________________________

8/12 Eylül 2021***** EYFOR 12. Uluslararası Eğitim Yönetimi Forumu
____________________________________________

9/11 Eylül 2021***** AFİTAT 2021 Anadolu Fitoterapi ve Tamamlayıcı Tıp Kongresi
____________________________________________

11/12 Eylül 2021***** 4. Uluslararası Ege İnovasyon ve Mühendislik Bilimleri Sempozyumu
____________________________________________

11/12 Eylül 2021***** 4. Uluslararası Ege Sağlık ve Fen Bilimleri Sempozyumu
____________________________________________

11/12 Eylül 2021***** 4. Uluslararası Ege Sosyal ve Beşeri Bilimler Sempozyumu
____________________________________________

11/12 Eylül 2021***** 4. Uluslararası İzmir İktisat Kongresi
____________________________________________

11/12 Eylül 2021***** ANADOLU KONGRELERİ 7. Uluslararası Uygulamalı Bilimler Kongresi
____________________________________________

11/12 Eylül 2021***** ANADOLU KONGRELERİ 7. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi
____________________________________________

13/14 Eylül 2021***** KLİVET 2021 Uluslararası 9. Bahar Sempozyumu
____________________________________________

15/16 Eylül 2021***** AYASOFYA 3. Uluslararası Multidisipliner Bilimsel Araştırmalar Kongresi
____________________________________________

17/18 Eylül 2021***** Gevher Nesibe 8. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi
____________________________________________

18/19 Eylül 2021***** USBİLİM Uluslararası 1. Örgütsel Davranış Araştırmaları Kongresi
____________________________________________

18/19 Eylül 2021***** ISPEC 2. Uluslararası Tıp ve Sağlık Bilimleri Kongresi
____________________________________________

18/19 Eylül 2021***** ISPEC 11. Uluslararası Mühendislik ve Fen Bilimleri Kongresi
____________________________________________

18/19 Eylül 2021***** ISPEC 2021 7. Uluslararası Tarım, Hayvancılık ve Kırsal Kalkınma Kongresi
____________________________________________

18/19 Eylül 2021***** ISPEC 7. Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler Kongresi
____________________________________________

19/22 Eylül 2021***** 7. Solunum Okulu
____________________________________________

19/20 Eylül 2021***** 7. Uluslararası Mavi Karadeniz Kongresi
____________________________________________

21/23 Eylül 2021***** ICANAS 2021 5th International Conference on Advances in Natural and Applied Sciences
____________________________________________

22/24 Eylül 2021***** ICETOL 2021 International Conference on Educational Technology and Online Learning
____________________________________________

22/26 Eylül 2021***** 3. Jinekoloji ve Obstetrikte Tartışmalı Konular Kongresi
____________________________________________

22/24 Eylül 2021***** ICONTRENDS 2021 5. Uluslararası Bilim, Mühendislik ve Teknolojide Yeni Trendler Kongresi
____________________________________________

23/25 Eylül 2021***** ICOLES 2021 4th International Conference on Life and Engineering Sciences
____________________________________________

23/26 Eylül 2021***** MediTrio 5 Kongresi
____________________________________________

23/26 Eylül 2021***** ICPOG 2021 International Conference on Psychosomatic Obstetrics and Gynecology
____________________________________________

23/26 Eylül 2021***** IConNE 2021 International Conference on Neuroscience and Education
____________________________________________

23/26 Eylül 2021***** International Conference on Social Science Studies (IConSoS)
____________________________________________

23/26 Eylül 2021***** International Conference on Basic Sciences, Engineering and Technology (ICBASET)
____________________________________________

23/26 Eylül 2021***** International Conference on Medical, Health and Life Sciences (ICMeHeLS)
____________________________________________

24/26 Eylül 2021***** 7. Ulusal Kimya Eğitimi Kongresi
____________________________________________

24/25 Eylül 2021***** 5th International Conference on Covid-19 Studies
____________________________________________

26/27 Eylül 2021***** 6. Uluslararası Erciyes Bilimsel Araştırmalar Kongresi
____________________________________________
***********EKİM'2021***************1/2 Ekim 2021***** ULUK 2021 5. Ulaştırma ve Lojistik Ulusal Kongresi
____________________________________________

3/4 Ekim 2021***** 3. Uluslararası Harran Sağlık Bilimleri Kongresi
____________________________________________

3/4 Ekim 2021***** 3. Uluslararası Göbeklitepe Uygulamalı Bilimler Kongresi
____________________________________________

3/4 Ekim 2021***** 3. Uluslararası Göbeklitepe Sosyal ve Beşeri Bilimler Kongresi
____________________________________________

6/10 Ekim 2021***** UASK 2021 Uluslararası Katılımlı Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi
____________________________________________

7/9 Ekim 2021***** ISPR 2021 International Symposium for Production Research
____________________________________________

7/9 Ekim 2021***** 6. Gastrointestinal Endoskopi Günleri
____________________________________________

8/10 Ekim 2021***** PAH (Pulmoner Vasküler Hastalıklar) Akademi Kongresi
____________________________________________

9/10 Ekim 2021***** 3. Uluslararası Çukurova Tarım ve Veteriner Kongresi
____________________________________________

10/12 Ekim 2021***** Ankara 5. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi
____________________________________________

14/16 Ekim 2021***** CENVISU 2021 9. Dünya Çevre Bilimleri Konferansı
____________________________________________

14/16 Ekim 2021***** 6. Dünya Büyük Veri Konferansı
____________________________________________

14/17 Ekim 2021***** 13. Ulusal Pediatrik Hematoloji Kongresi
____________________________________________

15/17 Ekim 2021***** İstanbul Üniversitesi 10. Kadın Doğum Günleri
____________________________________________

16/17 Ekim 2021***** EGE ZİRVESİ Ege 3. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi
____________________________________________

16/17 Ekim 2021***** EGE ZİRVESİ Ege 3. Uluslararası Uygulamalı Bilimler Kongresi
____________________________________________

17/21 Ekim 2021***** 56. Türk Pediatri Kongresi
____________________________________________

20/22 Ekim 2021***** ICTEBS 2021 4. Uluslararası & 3. Ulusal Turizm, Ekonomi ve İşletme Bilimleri Kongresi
____________________________________________

20/24 Ekim 2021***** KLİMUD 2021 6. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Hibrid Kongresi
____________________________________________

21/24 Ekim 2021***** 30. Ulusal Üroloji Kongresi
____________________________________________

22/24 Ekim 2021***** 6th MENA-SINO Congress
____________________________________________

24/27 Ekim 2021***** KEDVET 2021 2. Uluslararası Kedi Hekimliği Kongresi
____________________________________________

25/27 Ekim 2021***** IMSEC 2021 6th International Mediterranean Science and Engineering Congress
____________________________________________
***********KASIM'2021***************4/5 Kasım 2021***** IHSC 2021 5th International Health Sciences Conference
____________________________________________

4/6 Kasım 2021***** KOMPEGE 2021 5. Uluslararası Ege Kompozit Malzemeler Sempozyumu
____________________________________________

4/6 Kasım 2021***** TIPTEKNO’21 Tıp Teknolojileri Kongresi (Uluslararası Katılımlı)
____________________________________________

4/7 Kasım 2021***** International Conference on Technology, Engineering and Science (IConTES)
____________________________________________

4/7 Kasım 2021***** International Conference on Basic Science and Technology (ICBAST)
____________________________________________

4/7 Kasım 2021***** International Conference on Technology (IConTech)
____________________________________________

4/7 Kasım 2021***** 6. Psikiyatri Zirvesi & 13. Anksiyete Kongresi
____________________________________________

4/7 Kasım 2021***** IETOX 2021 3. Uluslararası Endüstriyel ve Çevresel Toksikoloji Kongresi
____________________________________________

5/8 Kasım 2021***** International Conference on Gastronomy, Food and Nutrition (ICGaFoN)
____________________________________________

5/8 Kasım 2021***** International Conference on Veterinary, Agriculture and Life Sciences (ICVALS)
____________________________________________

5/8 Kasım 2021***** International Conference on Medical and Health Sciences (ICMeHeS)
____________________________________________

6/9 Kasım 2021***** International Conference on Management Economics and Business (IConMEB)
____________________________________________

6/9 Kasım 2021***** International Conference on Science and Education (IConSE)
____________________________________________

6/9 Kasım 2021***** International Conference on Personel Development (IConPeD)
____________________________________________

10/12 Kasım 2021***** ICAA 2021 International Conference of Aeronautics and Astronautics
____________________________________________

12/13 Kasım 2021***** ISPEC Uluslararası Multidisipliner Çalışmalar Kongresi
____________________________________________

25/27 Kasım 2021***** 2. Uluslararası 12. Ulusal Gıda Mühendisliği Kongresi
____________________________________________
***********ARALIK'2021***************3/5 Aralk 2021***** IGICC 2021 11th International Gastrointestinal Cancers Conference

____________________________________________
 
Tüm Haberler