ONLINE KONGRE LİSTESİ

2020 Online Kongre Listesi


*********************EKİM'2020*******************24 Ekim/01 Kasım 2020***** TÜRKRAD 2020 41. Ulusal Radyoloji Kongresi
____________________________________________

27/31 Ekim 2020***** VETPET 2020 10. Ulusal ve 1. Uluslararası Veteriner Patoloji Kongresi
____________________________________________

28 Ekim/01 Kasım 2020***** 35. ANKEM Akılcı Antibiyotik Kullanmı Kongresi
____________________________________________

28 Ekim/01 Kasım 2020***** 22. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi
____________________________________________

28/31 Ekim 2020***** 5. Psikiyatri Zirvesi & 12. Anksiyete Kongresi
____________________________________________

28/31 Ekim 2020***** 46. Ulusal Hematoloji Kongresi
____________________________________________

29/31 Ekim 2020***** 4. İç Hastalıkları Akademisi Kongresi
____________________________________________

29 Ekim/01 Kasım 2020***** 4. Ulusal İmmünoterapi ve Onkoloji Kongresi
____________________________________________

29 Ekim/01 Kasım 2020***** 19. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi
____________________________________________

29/31 Ekim 2020***** Türkiye Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği 12. Ulusal Kongresi
____________________________________________

30/31 Ekim 2020***** 4. Uluslararası Avrasya Tarım ve Doğa Bilimleri Kongresi
____________________________________________

30/31 Ekim 2020***** SENEX 4. Lisansüstü Yaşlılık Çalışmaları Kongresi
____________________________________________

30 Ekim/01 Kasım 2020***** Van 3. Ulusal Tıp Öğrenci Kongresi - Cerrahi ve Travma Kongresi
____________________________________________

30 Ekim/01 Kasım 2020***** 24. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Çevrim İçi Kongresi
____________________________________________

30 Ekim/01 Kasım 2020***** 16. Uluslararası Kardiyoloji ve Kardiyovasküler Cerrahide Yenilikler Kongresi
____________________________________________

30 Ekim/01 Kasım 2020***** TURKCESS 2020 6. Uluslararası Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresi
____________________________________________

31 Ekim/01 Kasım 2020***** 6. Klinik İmmünoloji Kongresi
____________________________________________

31 Ekim/01 Kasım 2020***** 2. Ulusal Disiplinlerarası Çocuk Sempozyumu
____________________________________________

*******************KASIM'2020********************
2/4 Kasım 2020***** 18. Ulusal Hipertansiyon ve Kardiyovasküler Hastalıklar Kongresi
____________________________________________

2/3 Kasım 2020***** EIF 2020 13. Dünya Enerji Kongresi ve Fuarı
____________________________________________

3/10 Kasım 2020***** 56. Ulusal Diyabet, Beslenme ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi
____________________________________________

4/6 Kasım 2020***** 4. İlişkisel Sosyal Bilimler Kongresi
____________________________________________

4/8 Kasım 2020***** Dermatolojide ve Kozmetolojide Gelişmeler Kongresi 2020
____________________________________________

5/6 Kasım 2020***** İFK-2020 9. İstanbul Finans Kongresi
____________________________________________

5/6 Kasım 2020***** GAPYENEV-2020 2. Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ve Enerji Verimliliği Kongresi
____________________________________________

5/6 Kasım 2020***** 3. Ulusal Turist Rehberliği Kongresi
____________________________________________

5/8 Kasım 2020***** 10. Ulusal Alzheimer Kongresi
____________________________________________

5/8 Kasım 2020***** 22. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi
____________________________________________

5/6 Kasım 2020***** TIPTEKNO’20 Tıp Teknolojileri Kongresi (Uluslararası Katılımlı)
____________________________________________

6/8 Kasım 2020***** ICLAR 2020 3. Uluslararası ve 2. Ulusal Peyzaj Mimarlığı Araştırmaları Kongresi
____________________________________________

6/7 Kasım 2020***** 2. Multidisipliner Nörodejenerasyon Kongresi
____________________________________________

6/9 Kasım 2020***** 18. Ulusal Sinirbilim Kongresi
____________________________________________

7/15 Kasım 2020***** 5. Ulusal Ürolojik Cerrahi Kongresi
____________________________________________

7/10 Kasım 2020***** 18. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi
____________________________________________

7/8 Kasım 2020***** 1. SANAL Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi
____________________________________________

7/8 Kasım 2020***** 18. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi
____________________________________________

9/12 Kasım 2020***** IAEC'20 Uluslararası Otomotiv Mühendisliği Konferansı
____________________________________________

10/14 Kasım 2020***** 9. Ulusal Kırsal Turizm Kongresi
____________________________________________

10/14 Kasım 2020***** 4rd International Rural Tourism and Development Congress
____________________________________________

11/14 Kasım 2020***** 13. Çukurova Dermatoloji Günleri
____________________________________________

11/13 Kasım 2020***** HIMSS 20 Eurasia Sağlık Bilişimi ve Teknolojileri Konferansı ve Fuarı
____________________________________________

11/15 Kasım 2020***** 20. Uluslararası Katılımlı Yoğun Bakım E-Kongresi
____________________________________________

12/15 Kasım 2020***** 16. Ulusal Acil Tıp Kongresi
____________________________________________

12/14 Kasım 2020***** 3. Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi
____________________________________________

12/15 Kasım 2020***** 27. Ulusal Uygulamalı Girişimsel Kardiyoloji Toplantısı
____________________________________________

12/15 Kasım 2020***** 3. Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi
____________________________________________

12/15 Kasım 2020***** 16. Türk Kalp Damar Cerrahisi Dijital Kongresi
____________________________________________

12/15 Kasım 2020***** 1. Uluslararası 17. Ulusal Adli Bilimler Kongresi
____________________________________________

12/14 Kasım 2020***** Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Vakfı 5. İlkbahar ONLINE Toplantısı
____________________________________________

12/14 Kasım 2020***** ICDAH2020 Uluslararası Farklı Boyutlarıyla Sağlık Konferansı
____________________________________________

13/15 Kasım 2020***** 7. Hematolojik Onkoloji Kongresi
____________________________________________

13/15 Kasım 2020***** Uluslararası Katılımlı 2020 Türk Romatoloji E-Kongresi
____________________________________________

13/15 Kasım 2020***** ICHUS 2020 3. Uluslararası İnsan Çalışmaları Kongresi
____________________________________________

13/14 Kasım 2020***** 7. Ulusal Pediatrik Hematoloji Sempozyumu
____________________________________________

14/15 Kasım 2020***** ICRNES 2020 International Conference on Research in Natural and Engineering Sciences
____________________________________________

14/15 Kasım 2020***** ICRHS 2020 International Conference on Research in Health Sciences
____________________________________________

14/15 Kasım 2020***** ICRESS 2020 International Conference on Research in Education and Social Sciences
____________________________________________

14/17 Kasım 2020***** 10. İstanbul Dahiliye Klinikleri Buluşması
____________________________________________

14/15 Kasım 2020***** ENSCON’20 Uluslararası Enerji, Ekonomi ve Güvenlik Kongresi
____________________________________________

14/15 Kasım 2020***** 1. SANAL Omuz ve Dirsek Cerrahisi Kongresi
____________________________________________

14/15 Kasım 2020***** 5th Middle East Congress on Politics and Society
____________________________________________

14/15 Kasım 2020***** Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği İlkbahar Sempozyumu
____________________________________________

15/16 Kasım 2020***** 2nd International Conference on Virtual Reality
____________________________________________

16/18 Kasım 2020***** 17. Ulusal Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Kongresi
____________________________________________

16/20 Kasım 2020***** 17. Ulusal El Ve Üst Ekstremite Cerrahisi Kongresi & 6. Ulusal El Rehabilitasyonu Kongresi
____________________________________________

17/21 Kasım 2020***** Uluslararası Katılımlı 29. Ulusal Üroloji Kongresi
____________________________________________

17/18 Kasım 2020***** 29. Kalite Kongresi
____________________________________________

18/22 Kasım 2020***** 2. Uluslararası Endüstriyel ve Çevresel Toksikoloji Kongresi
____________________________________________

18/20 Kasım 2020***** Türkiye 4. Bilimsel ve Teknik Petrol Kongresi
____________________________________________

18/20 Kasım 2020***** UMYOS 2020 9. Uluslararası Meslek Yüksekokulları Sempozyumu
____________________________________________

18/22 Kasım 2020***** Romatolojide Hedef 2020 Sempozyumu
____________________________________________

18/21 Kasım 2020***** RESEARCH 2020 Uluslararası Mimarlık Araştırmaları Sempozyumu
____________________________________________

18/20 Kasım 2020***** ISBR 2020 2. Uluslararası Biyoçeşitlilik Araştırmaları Sempozyumu
____________________________________________

19 Kasım 2020***** 3. Uluslararası Aşı Bilimi Webinarı
____________________________________________

19/21 Kasım 2020***** ICENTE'20 Uluslararası Mühendislik Teknolojileri Konferansı
____________________________________________

19/22 Kasım 2020***** 11. Klinik Nöroimmünoloji Sempozyumu
____________________________________________

19/22 Kasım 2020***** 2. Uluslararası Fen, Matematik, Girişimcilik ve Teknoloji Eğitimi Kongresi
____________________________________________

19/22 Kasım 2020***** HIV/AIDS Kongresi 2020
____________________________________________

20/22 Kasım 2020***** 3. Karadeniz Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi
____________________________________________

20/22 Kasım 2020***** Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği Sanal Kongresi
____________________________________________

20/22 Kasım 2020***** 6. Solunum Okulu
____________________________________________

20/21 Kasım 2020***** 1. Ulusal Cerrahi E-Kongresi
____________________________________________

20/22 Kasım 2020***** 14. Ulusal Tıbbi Genetik Kongresi
____________________________________________

20/21 Kasım 2020***** UNTK 2020 32. Ulusal Nükleer Tıp Kongresi
____________________________________________

20/22 Kasım 2020***** ICHETOSS 2020 Uluslararası Sağlık, Turizm, Spor ve Eğitim Çalışmaları Kongresi
____________________________________________

20/22 Kasım 2020***** TATKON 2020 16. Türkiye Acil Tıp Kongresi
____________________________________________

20/22 Kasım 2020***** 1. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Sanal Kongresi
____________________________________________

20/22 Kasım 2020***** 2. Hematoloji Eğitim ve Araştırma Kongresi
____________________________________________

20/22 Kasım 2020***** AHe-KON 2020 Dijital Aile Hekimliği Kongresi
____________________________________________

20/22 Kasım 2020***** 25. Ulusal İmmünoloji Kongresi
____________________________________________

21/22 Kasım 2020***** ICCDSS 2020 3. Uluslararası Sosyal Bilimlerde Kritik Tartışmalar Kongresi
____________________________________________

24/27 Kasım 2020***** 17. Metabolik Sendrom Sempozyumu
____________________________________________

24/25 Kasım 2020***** 1. Uluslararası Palandöken Bilimsel Çalışmalar Kongresi
____________________________________________

24/28 Kasım 2020***** 8. Türkiye EKMUD Uluslararası Bilimsel Kongresi
____________________________________________

25/28 Kasım 2020***** GAHKON ÇEVRİMİÇİ Ulusal Güney Aile Hekimliği Kongresi
____________________________________________

25/28 Kasım 2020***** İKON 2020 7. Ulusal İSTAHED Aile Hekimliği Kongresi
____________________________________________

25/27 Kasım 2020***** 1. Uluslararası Ormancılık ve Doğa Turizmi Kongresi
____________________________________________

25/29 Kasım 2020***** 37. Ulusal Gastroenteroloji Haftası & 8. Gastroenteroloji Cerrahisi Kongresi
____________________________________________

26/28 Kasım 2020***** 9. Tüketici Hukuku Kongresi
____________________________________________

26/27 Kasım 2020***** 6. Uluslararası İş Güvenliği ve Çalışan Sağlığı Kongresi
____________________________________________

26/27 Kasım 2020***** SİS 2020 Uluslararası Katılımlı 6. Sağlık İletişimi Sempozyumu
____________________________________________

26/28 Kasım 2020***** 2. Uluslararası Avrasya Sosyal Pediatri Kongresi & 6.Ulusal Sosyal Pediatri Kongresi
____________________________________________

26/28 Kasım 2020***** Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Sanal Kongresi
____________________________________________

26/28 Kasım 2020***** 16. Aile Hekimliği Araştırma Günleri
____________________________________________

26/28 Kasım 2020***** ELECO 2020 Elektrik-Elektronik ve Biyomedikal Mühendisliği Konferansı
____________________________________________

27/29 Kasım 2020***** CTO Essentials 11th Chronic Total Occlusion Course
____________________________________________

27/29 Kasım 2020***** İstanbul Dermato-Romatoloji Güncelleme Zirvesi 2020
____________________________________________

28 Kasım/2 Aralık 2020***** 56. Ulusal Nöroloji Kongresi
____________________________________________

28/29 Kasım 2020***** Aktif Yaşam, Gıda ve Beslenmede Güncel Yaklaşımlar Online Kongresi
____________________________________________

28/29 Kasım 2020***** IDU-DENT2020 İzmir Demokrasi Üniversitesi Uluslararası Diş Hekimliği ve Sağlık Kongresi
____________________________________________

28/29 Kasım 2020***** ADHAD DİJİTAL 2020 Pulmoner Hipertansiyon Kongresi
____________________________________________

28 Kasım 2020***** ICDET 2020 6. Uluslararası Egitim, Uzaktan Egitim ve Egitim Teknolojileri Kongresi
____________________________________________

28/29 Kasım 2020***** 14. Çukurova Hematoloji Günleri
____________________________________________

*******************ARALIK'2020*******************1/5 Aralık 2020***** 3. Ulusal Çocuk Ortopedisi Kongresi
____________________________________________

3/4 Aralık 2020***** 4. Uluslararası Sağlıklı Yaşam Kongresi
____________________________________________

3/4 Aralık 2020***** 5. Sağlık Ekonomisi Kongresi
____________________________________________

3/6 Aralık 2020***** Uluslararası Katılımlı 36. Türk Kardiyoloji Kongresi
____________________________________________

3/6 Aralık 2020***** 1. Uluslararası KKTC Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi
____________________________________________

3/5 Aralık 2020***** 64. Türkiye Milli Pediatri Kongresi
____________________________________________

4/6 Aralık 2020***** 7. Tıbbi Rehabilitasyon Kongresi
____________________________________________

4/5 Aralık 2020***** 4. Uluslararası Kozmetik Kongresi
____________________________________________

4/5 Aralık 2020***** IMASCON 2020 GÜZ 5. Uluslararası Marmara Sosyal Bilimler Kongresi
____________________________________________

4/5 Aralık 2020***** IMASCON 2020 GÜZ 5. Uluslararası Marmara Fen Bilimleri Kongresi
____________________________________________

4/6 Aralık 2020***** TJOD Online Sempozyumu
____________________________________________

4/6 Aralık 2020***** 2. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi
____________________________________________

5/6 Aralık 2020***** 2. Havacılık, Uzay ve Psikoloji Kongresi
____________________________________________

5/6 Aralık 2020***** 4. Uluslararası Mimarlık ve Tasarım Kongresi
____________________________________________

5/6 Aralık 2020***** IES’20 Uluslararası İDU Mühendislik Sempozyumu
____________________________________________

5/6 Aralık 2020***** ICOMEP'20 7th International Congress of Management, Economy and Policy
____________________________________________

5/6 Aralık 2020***** Yeni Nesil - Tamamlayıcı Tıp Ligi 2020
____________________________________________

6/10 Aralık 2020***** 9. Uluslararası Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji Kongresi
____________________________________________

7/9 Aralık 2020***** Uluslararası Beşeri Bilimler Kongresi
____________________________________________

7/9 Aralık 2020***** Eurasia Graphics 2020 Conference
____________________________________________

7/9 Aralık 2020***** ICAR 2020 4. Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongresi
____________________________________________

9/11 Aralık 2020***** IMISC 2020 7. Uluslararası Yönetim Bilişim Sistemleri Konferansı
____________________________________________

9/11 Aralık 2020***** 3. Uluslararası Klinik Hemşirelik Araştırma Kongresi
____________________________________________

9/13 Aralık 2020***** TOD 2020 Sanal Ulusal Kongresi ve Canlı Cerrahi Bileşik Toplantısı
____________________________________________

9/13 Aralık 2020***** 3. Sağlık Bilimleri Üniversitesi İç Hastalıkları Kongresi
____________________________________________

9 Aralık 2020***** 1. Uluslararası Matematik ve Geometri Kongresi
____________________________________________

9/11 Aralık 2020***** 3rd International Clinical Nursing Research Congress
____________________________________________

10/11 Aralık 2020***** 2. Erken Faz Klinik Araştırmalar Sempozyumu
____________________________________________

10/11 Aralık 2020***** DILET 2020 3. Uluslararası Uzaktan Öğrenme ve Yenilikçi Eğitim Teknolojileri Konferansı
____________________________________________

10/13 Aralık 2020***** IES’20 Uluslararası İDU Mühendislik Sempozyumu
____________________________________________

10/14 Aralık 2020***** 28. Ulusal Neonatoloji Kongresi
____________________________________________

11/13 Aralık 2020***** Hacettepe Üniversitesi Aşı Enstitüsü Uluslararası Katılımlı Ortak Aşı Sempozyumu 2020
____________________________________________

11/12 Aralık 2020***** ICRREE 2020 3. Uluslararası Çevre Mühendisliği Kaynak Geri Kazanımı Kongresi
____________________________________________

11/12 Aralık 2020***** Sportif Rehabilitasyon ve Multidisipliner Ağrı Sempozyumu 2020
____________________________________________

11/12 Aralık 2020***** 4. Bozyaka Mide Kanseri Cerrahisinde Güncel Durum Sempozyumu (Uluslararası Katılımlı)
____________________________________________

12/13 Aralık 2020***** 9. İBH (İnflamatuvar Barsak Hastalıkları) Okulu
____________________________________________

12/13 Aralık 2020***** 10. Uyku Teknisyenliği Kursu & 11. Uyku Bozuklukları Kursu
____________________________________________

12/13 Aralık 2020***** Yüz Plastik Cerrahi Derneği 14. Ulusal Kongresi & 1. Sanal Kongresi
____________________________________________

12/13 Aralık 2020***** 5. Ulusal Çocuk Romatoloji Kongresi
____________________________________________

12/13 Aralık 2020***** 4. Uluslararası ASSAM İslam Birliği “ASRİKA Savunma Sistemi” Kongresi
____________________________________________

12/13 Aralık 2020***** 3. Uluslararası Uygulamalı Ekonomi ve Sosyal Bilimler Konferansı (e-ICEESS’20)
____________________________________________

12/15 Aralık 2020***** 3. Ulusal Mühendislikte Bilimsel ve Mesleki Çalışmalar Kongresi (UMUH BİLMES 2020)
____________________________________________

12/15 Aralık 2020***** 5. Uluslararası Bilimsel ve Mesleki Çalışmalar Kongresi – Mühendislik (BILMES EN 2020)
____________________________________________

13/19 Aralık 2020***** 4. Uluslararası 22. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi
____________________________________________

16/19 Aralık 2020***** 5. Ankara Romatoloji Yılsonu Buluşması
____________________________________________

16/18 Aralık 2020***** BioTechBioChem 2020 Uluslararası Avrasya Biyoteknoloji ve Biyokimya Konferansı
____________________________________________

17/19 Aralık 2020***** 2. Uluslararası İç Hastalıkları Hemşireliği Kongresi
____________________________________________

17/18 Aralık 2020***** 4. Uluslararası İpek Yolu Akademik Çalışmalar Sempozyumu
____________________________________________

17/18 Aralık 2020***** 6. Uluslararası Mühendislik Mimarlık ve Tasarım Kongresi
____________________________________________

17/19 Aralık 2020***** Medeni Hukuk Kongresi
____________________________________________

17/19 Aralık 2020***** 14. Uluslararası Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi
____________________________________________

17/19 Aralık 2020***** 2. Uluslararası İzmir Demokrasi Üniversitesi Tıp Kongresi
____________________________________________

18/20 Aralık 2020***** 17. Uluslararası Türkiye Hemofili Kongresi
____________________________________________

18/20 Aralık 2020***** 4. Türkiye İnme Akademisi
____________________________________________

18/20 Aralık 2020***** Uluslararası Katılımlı 31. Ulusal Biyokimya Kongresi
____________________________________________

18/20 Aralık 2020***** 4. Hipertansiyon Nefroloji Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi
____________________________________________

18/19 Aralık 2020***** Uluslararası Katılımlı Aritmi Toplantısı
____________________________________________

18/20 Aralık 2020***** 56. Ulusal Psikiyatri Kongresi
____________________________________________

18/20 Aralık 2020***** 9. Ulusal Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji Kongresi
____________________________________________

18/19 Aralık 2020***** 2. Uluslararası 3. Ulusal Onkoloji Hemşireliği Kongresi
____________________________________________

18/19 Aralık 2020***** 3. Palyatif Bakım E-Sempozyumu
____________________________________________

18/19 Aralık 2020***** 5. Uluslararası Hipokrat Tıp ve Sağlık Bilimleri Kongresi
____________________________________________

18/20 Aralık 2020***** Sağlıklı Büyüyen Çocuk Kongresi 2020
____________________________________________

19/20 Aralık 2020***** Enjeksiyon Kampı CAMPINJECT FOREVER
____________________________________________

19/20 Aralık 2020***** 5. Ulusal Çocuk Kongresi
____________________________________________

19/20 Aralık 2020***** 4. Uluslararası Akademik Öğrenci Çalışmaları Kongresi
____________________________________________

19/20 Aralık 2020***** 4. Uluslararası Hemşirelik Ve İnovasyon Kongresi
____________________________________________

21/24 Aralık 2020***** Çocuk Alerji ve Astım Akademisi Derneği 2020 Buluşması
____________________________________________

24/25 Aralık 2020***** 4. Uluslararası Beslenme Obezite ve Toplum Sağlığı Kongresi
____________________________________________

24/27 Aralık 2020***** 15. Ulusal Aferez Kongresi
____________________________________________

26/27 Aralık 2020***** 3. Hematolojik Nadir Hastalıklar Kongresi
____________________________________________

26/27 Aralık 2020***** 6. Uluslararası Kadın Çocuk Sağlığı ve Eğitimi Kongresi
____________________________________________

26 Aralık 2020***** Kas-İskelet Sistemi Hastalıkları 2020 Sempozyumu
____________________________________________

26/27 Aralık 2020***** 6. Onkolojide Güncel Gelişmeler Sempozyumu
____________________________________________


********************OCAK'2021********************8/10 Ocak 2021***** 4. Uluslararası Tıp Hukuku Kongresi
____________________________________________

15/17 Ocak 2021***** İstanbul KBB – BBC Uzmanları Derneği 12. Kongresi
____________________________________________

15/17 Ocak 2021***** 8. Multidisipliner Kanser Araştırma Kongresi
____________________________________________

18/19 Ocak 2021***** INTCESS 2021 8th International Conference on Education and Education of Social Sciences
____________________________________________

28/31 Ocak 2021***** USBIK 2021 Uluslararası Online Fen Bilimleri Kongresi
____________________________________________


********************ŞUBAT'2021*******************19/20 Şubat 2021***** ICMI 2021 1st International Conference on Computing and Machine Intelligence
____________________________________________

 
Tüm Haberler